• Paul Lindvall och Andreas Ardenfors är kritiska. Foto: Tommy Pettersson

IVO och minoriteten kritiska

- Kommunen börjar om

Linköpings kommun böjde sig inför myndigheten IVO´s kritik och ska nu med en resursförstärkning ändra i den kommunala verksamheten för att det ska fungera som den tolkning av lagstiftningen som tillsynsmyndigheten gör.

En helt annan kritik kommer nu också från den politiska minoriteten i Linköping, företrädd av Kd, C och M. Man menar att kommunen inte ska ge upp så lätt utan kämpa vidare med den så kallade Linköpingsmodellen.

Kämpa vidare

Sedan 1994 har Linköping arbetat med att utveckla den förenklade handläggningen inom omsorgsområdet där bland annat öppenvårdsinsatser för utsatta människor har ingått. Ett arbetssätt som har fått stor uppskattning från både brukare och anhöriga men också stor uppmärksamhet från andra kommuner samt även från regeringen. Trots detta har modellen kritiserats av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som anser att modellen är rättsosäker för den enskilde. Ett beslut som uppenbarligen också delas av kammarrätten.

– Nu måste (S)-ledda majoriteten agera och det skyndsamt. Man måste sätta press på regeringen så att Linköping tillåts bli pilotkommun för Linköpingsmodellen. Att Linköping nu måste spendera cirka tio miljoner på administration istället för att kunna använda dessa pengar på kvalitet i omsorgen är djupt beklagligt, säger kommunalrådet Andreas Ardenfors (Kd).

Modellen med förenklad biståndsbedömning som bland annat har tillåtit personer, 75 år eller äldre, att utan biståndsbeslut själva forma sin hemtjänst i samråd med en godkänd utförare stoppas av både IVO och kammarrätten.

– Om man inte kan fortsätta med Linköpingsmodellen så blir det krångligare och sämre för de som behöver stöd och hjälp. Den ökade byråkratin leder också till ökade och helt onödiga kostnader, säger moderaternas oppositionsråd Paul Lindvall.

Var är skillnaderna?

Linköpings kommun ändrar hur som helst rutinerna för förenklad handläggning inom hemtjänsten och lättillgängligt boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning efter att kammarrättens tidigare domar står fast. Samtidigt fortsätter arbetet med att påverka för att Linköpingsmodellen ska vara kvar.

Men det kostar att följa domarna från kammarrätten. En personalförstärkning om 4,9 miljoner kronor 2016 och 9,9 miljoner kronor 2017 ska öka kapaciteten att klara av att göra biståndsbedömningar.

– Vi kommer att anpassa vårt arbetssätt, men vi tror på Linköpingsmodellen och kommer att fortsätta göra allt vi kan för att det ska vara så enkelt och lätt som möjligt att få stöd. Vi är övertygade om att äldre själva kan bedöma sina behov av hemtjänst och vi vill hellre lägga mer resurser på verksamheten än på myndighetsutövningen, säger Mikael Sanfridson (S), kommunalråd.