• Karin Enström närvarade vid ceremonin i Trädgårdsföreningen där personal som varit stationerad i Afghanistan fick medaljer. Foto: Tommy Pettersson
  • Lena Micko och socialdemokratin stödjer den senaste Gripenordern. Foto Julia Kimell

Ja till Jas 39 Gripen E

Regeringen går nu vidare med köpet av 60 nya stridsflygplan av modellen Jas 39 Gripen E, trots att schweizarna sa nej i somras till det svenska stridsflygplanet.

När regeringen tidigare beställde 60 Jas-flygplan var det tänkt att de skulle ingå i ett paket där andra länder också beställde från Saab - lägre kostnader för Sverige.

Gripen i Europa

I slutet av augusti löpte avtalet mellan Saab och staten ut där en avbeställningsklausul ingick. Det var därför som regeringen fattade beslut om att stå för utvecklingskostnaderna på egen hand.

När försvarsminister Karin Enström besökte Linköping med anledning av medaljeringen av personal som tjänstgjort vid helikopterinsatser i Afghanistan i helgen fick hon frågor om flygplansköpet.

– Det är viktigt för regeringen att vi är klara och tydliga i våra besked så därför gick vi vidare med vår flygplansbeställning. Vi gav i veckan Försvarsmakten i uppdrag att anskaffa 60 Jas 39 Gripen E. Omvärlden är osäker, bland annat med tanke på det ryska agerandet där vi har reguljära styrkor inne i Ukraina. Det innebär att osäkerheten ökar i vårt närområde. Därför behöver vi förstärka försvaret, säger Karin Enström och fortsätter med en kommentar om den fördyrning som uppstår när Sverige får ta större delen av utvecklingsansvaret.

– Vi ger också anslagsförstärkningar till försvaret så de kan fullfölja anskaffningen utan att det påverkar förbandsverksamhet och annan materielanskaffning negativt.

Socialdemokraterna stödjer

Beslutet att köpa in nya Jas Gripen har tidigare stötts av Socialdemokraterna medan Vänsterpartiet och Miljöpartiet har sagt nej till fler plan. Socialdemokraternas Lena Micko är fullt införstådd med nödvändigheten i beslutet.

– I försvarspolitiken har vi varit överens med den borgerliga regeringen vilket är nödvändigt i en så pass viktig fråga. Regeringen behöver oss i försvarspolitiska beslut. Det är bra att man tar det här beslutet om Jas Gripen. Man har tidigare tvekat och backat i beställningen.

Nya länder

Sverige, Tjeckien och Slovakien har nyligen undertecknat en avsiktsförklaring om utvecklat samarbete kring Gripen och för Sverige kan det innebära ett steg på vägen mot en ny Gripen-beställning. Undertecknandet innebär också att man inleder förhandlingar om köp eller leasing av det svenska flygplanet.

– Det här var det bästa som hänt den senaste tiden med det här regeringsbeskedet om att man går vidare med Gripenköpet. Ett bra besked för Linköping och för Sverige. Det enda som oroar mig  är att alla partier i riksdagen inte förstår vilken orolig värld vi lever i just nu, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall i en kommentar.