• Kaisa Karro vill se en struktur för gemensamma insatser. Foto: Kajsa Nilsson

Jämlikhetsbokslut är klart

För Region Östergötland

Region Östergötlands Jämlikhetsbokslut är nu klart och bokslutet visar att olika enheter i regionen har kommit olika långt. Många är medvetna om att det är en prioriterad fråga och har börjat se över rutiner för att hur patienter bemöts.

 

Samtidigt visar kartläggningen att det saknas en struktur för gemensamma insatser gällande jämlik vård.

Hur det ser ut idag

Den politiska majoriteten i Region Östergötland, där Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet ingår, har satt jämlik vård som ett prioriterat mål. Målet är att alla ska bli behandlade likvärdigt i vården oavsett vem man än är. Nu har regionen färdigställt det jämlikhetsbokslut som är en kartläggning av hur det ser ut idag.

– Jämlikhetsbokslutet är ett steg i vårt arbete med att göra vården likvärdig för alla. Du ska inte särbehandlas för att du kommer från ett annat land, har ett visst kön, vilken storlek din plånbok har eller avviker från den norm som gäller i samhället, säger Kaisa Karro (S), regionråd.

Flera påverkansfaktorer

Jämlikhetsbokslutet visar att det finns flera faktorer som påverkar vilken vård man får. Exempelvis påverkar utbildningsnivå, kön, etniskt ursprung, funktionsförmåga, ålder, bostadsort och sexuell läggning/könsidentitet. Det kan handla om att kvinnor får mer antidepressiva medel utskrivna än män, personer som bor i glesbygd har betydligt färre läkarkontakter än stadsbor, högutbildade äldre får ofta en nyare typ av medicin mot demens än de lågutbildade äldre, och många andra exempel.

- Det räcker inte att besluta om att vården ska vara jämlik, vi måste även se över hur rutiner och bemötande spelar in i vårdkontakterna. Många enheter i regionen ligger långt fram i arbetet och vi har mycket att lära av varandra inom vår egen organisation, säger Kaisa Karro.