• Ställborn fick ett silvermärke av förbundet. Foto: Fanny Miles

Jan Ställborn uppmärksammas

I samband med Östergötlands golfförbunds årsmöte erhöll Östergötlands Golfförbunds ordförande Jan Ställborn en fin utmärkelse från Svenska Golfförbundet.

Utdelare var Svenska Golfförbundets styrelseledamot Anders G Sjögren, som fanns på plats på Landeryds golfbana där ÖGF:s årsmöte ägde rum under måndagskvällen.

På kavajslaget

Jan Ställborn erhöll Svenska Golfförbundets silvermärke och var märkbart rörd över uppmärksamheten.

– Det är klart det känns väldigt hedrande att få den här utmärkelsen. Golfen i Östergötland har under de senaste åren varit expansivt och i år så har vi också fått äran att arrangera SM i golf inom distriktet. Vi har en bra sammanhållning bland våra östgötska golfklubbar som verkligen försöker att samarbeta på bästa sätt, vilket gör distriktet stark. Utmärkelsen får väl ses i ljuset av att vi tillsammans har lyckats bra i Östergötland att föra golfen framåt och vi idag är ett av de större distrikten i Sverige, säger Jan Ställborn, som sedan kunde sätta utmärkelsen på kavajslaget.