• Försäljningen av Södra Ekkällan tre och etapp två. Foto: Tommy Pettersson

JM bygger i Linköping

Det är ett understatement att påstå att det är full rulle på byggandet i Linköping. Det byggs med rekordsiffror för närvarande. Visserligen kan man inte jämföra med byggsiffrorna från miljonprogrammets dagar, men det vore ju djupt orättvist att göra det. Byggherrarna som levererar bostäder är både lokala och nationella företag. Även om byggtakten är hög just nu så behövs det ännu högre produktionsnivå för att klara tillväxten.

Tillgång, efterfrågan och behov

JM är ett av de företag som producerar bostäder i Linköping
och man gör det för att man ser behoven samt att det går att sälja
bostadsrätter.
De bygger, färdigställer och har planer för tre stora
lägenhetsbestånd i Linköping. Brandstationstomten där man i två etapper vill
bygga upp emot 250 lägenheter. Planerna för brandstationstomten är överklagade
och ligger hos länsstyrelsen men ett avslag är högst troligt.
JM deltar också i det prestigefyllda Övre Vasastads projektet
där fem byggherrar samverkar.
– Vårt projekt i Sveahov i Övre Vasastaden bokas på nu och det
finns ett stort intresse för lägenheterna. Vi kommer att ha ett första spadtag i
maj och byggstart i juni eller juli för våra 47 lägenheter. Totalt är det
planerat för 93 lägenheter, säger Michael Widén, marknadsansvarig på JM Region
Öst.
Sveahov är moderna lägenheter i Övre Vasastaden med
gångavstånd till city och till resecentrum. Den putsade fasaden i varmt rött och
gult med svart tegel gör att Sveahov kommer att sticka ut i stadsbilden. Hela
Sveahovsprojektet passar väl in i Vasastadens gamla rustika charm och
karaktär.

I söderläge

Även i populära Södra Ekkällan finns JM med 70 lägenheter. JMs
lägenheter i Södra Ekkällan uppförs söder om radhusen vid Tinnerbäcksgränd,
alldeles intill Friskis och svettis lokaler i Kanonhuset. Området är attraktivt
därför att det finns förskoleverksamhet och grundskola på Hagabergoch
T1-området. Det finns även gymnasieskolor på cykelavstånd och Linköpings
universitet har behagligt avstånd till campus via de många cykelvägarna. Vill
man handla finns både Coop extra och nyöppnade Citygross.
–Försäljningen av Södra Ekkällan tre och etapp två, har gått
bra. Sista inflyttningen i etapp två sker i slutet av mars och vi har fått bra
betyg från de som flyttat in. Vi har tre lägenheter kvar i etapp tre där vi
räknar med sista inflytting innan sommaren, säger Mats Dahlin, projektledare i
JM Region Öst.