• Morgan Johansson, Eva Lindh och andra personer som är engagerade i trygghetsarbetet. Foto: Emma Taube Sjöstedt
  • Eva Lindh säger att det är viktigt att finnas ute i bostadsområdena. Foto: Emma Taube Sjöstedt

Jobb, bra skolor och sociala insatser

För tryggare stadsdelar

Hur kan samhället stoppa gängrekrytering? Och hur ska stadsdelarna bli trygga att bo i? Det diskuterades förra veckan i Skäggetorp.

Morgan Johansson, ordförande i justitieutskottet, besökte Skäggetorpsskolan för att prata med representanter som är engagerade i trygghetsarbetet i Skäggetorp. Bland annat Eva Lindh, oppositionsråd för Socialdemokraterna, var där. Enligt henne behöver polisen och kommunen samarbeta för att förhindra gängrekrytering. Och det handlar även om förutsättningarna från nationellt håll.

– Det här är inte bara en fråga för polisen, det är en viktig fråga för oss alla, säger Eva Lindh.

Jobbinsatser

– Sett ur ett kommunperspektiv tycker jag att det är jätteviktigt att vi finns ute i bostadsområdena, berättar Eva Lindh.

Hon ger sociala insatser i närområdet som exempel på hur man ska skapa trygga stadsdelar. Men också bra skolor och det viktigaste enligt Eva Lindh - jobbinsatser.

– Linköping är en stad som har blivit allt mer segregerad och det syns väldigt tydligt här i Skäggetorp. Och då menar jag inte att det är en negativ stadsdel, det är jättetrevligt här.

Eva Lindh berättar att arbetslösheten ligger på 16,9 procent i Skäggetorp, i andra delar av Linköpings kommun är arbetslösheten inte ens en procent.

Arbetat länge med frågan

– Det är ju val snart och jag hoppas naturligtvis att vi vinner. Vi har sedan lång tid arbetat med den här frågan. Men vi ska inte sitta i vår egen kammare och göra det här, utan vi ska göra det tillsammans med engagerade människor ute i bostadsområdena.