Jobb, skola och vård vinnarfrågor för sossarna

Socialdemokraternas valanalysgrupp i Östergötland har nu konstaterat att man bedrivit en lyckad valrörelse. De prioriterade politiska frågorna jobb, skola och vård fick genomslag och så även folkrörelsekampanj i hela länet där man fokuserade på väljarsamtal.
Analysen pekar också på att det äntligen varit tydligt vad socialdemokratisk politik innebär och att det finns en framtidsinriktad socialdemokratisk agenda. Bakom analysen ligger enkätundersökningar, intervjuer med nyckelpersoner i valrörelsen, analys av valresultat och kartläggning av såväl traditionella som sociala medier. Men det finns förstås utmaningar framöver.

Mota främlingsfientlighet

– Socialdemokratins stora utmaning är att undergräva den rädsla och otrygghet som föder främlingsfientliga verklighetsbilder och lösningar på dagens samhällsproblem. Debatten mot sådana strömningar måste alltid föras, och det gäller att angripa problemens orsaker. Vi vill därför ha en politik för fler jobb, fler utbildningschanser och bättre välfärd som skapar trygga och generösa medborgare som vågar och som inte behöver leta syndabockar, säger Louise Malmström.

Regerar i länet

Valanalysgruppen ser att Socialdemokraterna efter ett skickligt samarbetsbildande nu är med och styr både nationellt, regionalt och i 12 av Östergötlands 13 kommuner.

– Det finns stor potential att nå bättre siffror om Socialdemokraterna i Östergötland tar tillvara de goda exemplen och utvecklar sitt valarbete ytterligare inför 2018. Även om Socialdemokraterna alltså kan blicka tillbaka på en väl genomförd valrörelse gör valanalysgruppen några viktiga medskick inför framtiden, säger Louise Malmström som vill att valanalysgruppens slutsatser ses som goda råd som förhoppningsvis kan leda till ännu bättre valresultat nästa gång.