• Professor Flemming Pociot har i stor utsträckning bidragit till hur man idag förstår typ 1 diabetes hos barn. Foto: Anna Järpe

Jonny Ludvigssonpris till dansk läkare

Årets Jonny Ludvigssonpris på 250 000 kronor går i år till den danske forskaren och läkaren Flemming Pociot. Priset kommer att delas ut vid The Scandinavian Society for Study of Diabetes, som har sitt 51:st Annual Meeting i Reykjaviki den 21 – 22 april 2016.
Stiftelsen Barndiabetesfonden, som har sitt säte i Linköping, delar varje år ut ett stipendium på 250 000 kronor till en meriterad forskare inom området diabetes typ1, vanligen kallad barndiabetes då det ofta är barn, som i tidig ålder, drabbas av den ännu så länge obotliga sjukdomen.
Motiveringen från priskommittén lyder:
”Professor Flemming Pociot, MD, har i stor utsträckning bidragit till hur man idag förstår typ 1 diabetes hos barn och ungdomar, dess genetik och patogenes.
I djupgående studier av genetik, immunologi och epidemiologi har professor Pociot under de senaste två decennierna bedrivit och publicerat forskning i fältets absoluta framkant. Professor Pociot har varit en enastående pionjär när det gäller introduktionen av matematik, datautvinning, avancerad datorteknik och meta-analyser i diabetesforskningen.
Professor Pociot och hans grupp har etablerat stora bio-databanker med vävnadsprover från patienter med typ 1 diabetes och deras familjer, som kommer att finnas tillgängliga för diabetesforskare för många år framöver. Genom sin forskning och akademiska karriär har professor Pociot etablerat sig som en central figur i flertalet internationella forskarnätverk kring diabetes, och som ett av de största namnen inom aktuell typ 1 diabetesforskning världen över.”

Intensiv forskning


Forskning är intensiv kring sjukdomen och professor Jonny Ludvigsson, som givit namnet åt stipendiet, startade Stiftelsen Barndiabetesfonden i samråd med Astrid Lindgren 1989, då biljettintäkterna från teaterpjäsen Junker Nils av Eka, skänktes som en grundplåt för att starta stiftelsen.
Professor Johnny Ludvigsson har sedan starten varit dess ordförande och förra året fick Stiftelsen Barndiabetesfonden in över 10 miljoner i insamlade medel.
Förutom Johnny Ludvigssons pris, som är på 250 000 kronor, delar fonden årligen ut stipendier på sex miljoner till forskningen kring diabetes typ 1. H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Barndiabetesfondens beskyddare och i styrelsen för stiftelsen ingår bland andra Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson.