• Monz Kallentofts böcker blir film. Foto: Tommy Pettersson

Kallentofts böcker blir film

Kommunen föreslås bidra med 3, 7 miljoner

Nu har det landat ett informationsärende på Stadshus AB:s dagordning som uppmanar kommunen och dess bolag att skänka 3,7 miljoner kronor till en kommersiell film.

Nuvarande VD för Stadshus AB Hans Lander har kallat till ett extra informationsmöte för att förmå bolagen att släppa till pengar eller andra resurser för en filmatisering av fem stycken böcker i Mons Kallentofts serie om mordutredaren Malin Fors.

Mons Kallentoft, bördig från Linköping, är en del av det svenska "Deckarundret". Han och ett 25-tal andra deckarförfattare har sedan Sjövall-Wahlöös dagar vårdat och utvecklat det som idag kallas för Scandinavien Crime.

Flera författare har fått sina böcker filmade och i många av dessa filmer lyfts en stad eller en trakt fram. Nämnas kan Wallanders Ystad och Maria Werns Gotland som exempel på lokala filmförankringar som naturligtvis ger goodwill åt de aktuella kommunerna. En filmatisering av och i Linköping kommer förmodligen att ge kommunen en hel del extra inkomster via de fotspårsturister som brukar vandra i deckargåtornas kvarter.

Obegränsade historier

Det är organisationen Unlimited Stories, UNLTD, som tillsammans med C-More och TV 4 vill ha lokalt stöd från kommunen och näringslivet för ett stort TV - serieprojekt kring Kallentofts deckarserie. Inspelningen av de fem första böckerna ska starta i november 2017 och avslutas 30 juni 2018 sedan är det tänkt att det hela ska sändas i C-More och TV 4 hösten 2018.

UNLTD har nyligen lagt fram ett förslag till Visit Linköping & CO, Tekniska verken samt Stångåstaden och nu idag förväntas hela familjen i Stadshus AB få samma information och ta del av Hans Landers förslag om att skänka 3, 7 miljoner till filmprojektet.

Förslaget om att man ska bidra med ett antal kommunala miljoner har en principiell svårighet inbäddad i sig och väcker frågor. Hur långt sträcker sig den kommunala kompetensen? Vad ska Stadshus AB syssla med? Vad säger den politiska oppositionen i stadshuset?