• Elias Aguirre, Kristina Edlund och projektchef Michael Myhré presentade kommunens nya kampanj. Foto: Linn Strelin

Kampanj för stadens framtid

Under den här veckan och kommande pågår Linköpings kommuns kampanj för att uppmärksamma allmänheten om de stora förändringarna som kommer att ske i stadens centrum. Byggandet av nya stadsdelen Stångebro och Ostlänkens dragning kommer göra att centrumet förskjuts en aning.

Linköpings kommun har under flera år planerat för hur stadens centrum kommer att förändras på sikt. Inom några år kommer en ny stadsdel att byggas vid Stångebro, där räknar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S) med att åtminstone 5000 bostäder kommer att byggas. Anledningen till att det byggs just där är av flera skäl.

Hela innerstaden kommer att förskjutas mer åt Stångebro-hållet, resecentrum kommer att få en mer central plats och både Saab Arena och Linköpings Arena kommer att kännas mer centralt belägna.

– Vi är i början av någonting väldigt stort. Vi vill vara så tydliga det går mot allmänheten med vad som händer i Linköping, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund.

Seminarier för alla

Kampanjen som kommunen driver igång nu, pågår till och med nästa vecka och Elias Aguirre tror på positiva reaktioner.

– Jag tror att allmänheten kommer att uppskatta förändringarna som vi lägger fram, säger han.

För att uppmärksamma kampanjen håller de föreläsningar och seminarium om byggförändringarna, som alla kan besöka. Dessutom kommer reklam att synas på busshållplatser bland annat.

2013 hölls en arkitekttävling för Stångebroområdet och det vinnande förslaget är det som de kommer att förhålla sig till.