Kampanj uppmärksammar barns rädsla

Länsstyrelsen Östergötland lanserade i förra veckan en informationskampanj för att belysa de barn som känner oro inför sommarsemestern.

Oron kan bottna i en rädsla för att bli bortförda utomlands och tvingas gifta sig.

– Det krävs att myndigheter uppmärksammar dessa barn och tar ansvar för att de får det stöd och skydd de kan ha behov av, säger Juno Blom, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Östergötland i ett pressmeddelande. Kampanjen riktar sig till bland annat skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård och polisen, samhällsdelar som kommer i kontakt med barn. Den 1 juli 2014 trädde en ny lag om äktenskapstvång i kraft.