• Katarina Sandberg, Wilhelm Nyström och Ylva Carlshamre. Foto: Emma Taube Sjöstedt
  • Paul Lindvall gratulerar stipendiaterna. Foto: Emma Taube Sjöstedt

Kämpar för mångfald, integration och jämlikhet

Årets stipendium för mångfalds-, integrations- och jämlikhetsarbete gick till Katedralskolans mötesplats Varannan onsdag samt Katarina Sandberg, ordförande för FUB Linköping.

– Under den här perioden har vi vissa gånger känt att det har gått jättebra och andra gånger har det känts lite hopplöst. Då är det kul att vi får den här formen av bekräftelse, för det ger mer kraft, säger Ylva Carlshamre. Hon har tillsammans med Wilhelm Nyström och andra elever från Katedralskolan drivit verksamheten Varannan onsdag sedan mars 2013.

På lika villkor

Varannan onsdag är en mötesplats för jämnåriga, nyanlända och ensamkommande ungdomar. Fokus ligger på att dela kunskap om det svenska samhället genom samtal och aktiviteter, bland annat har de firat lucia, hyrt en simhall och fikat.

– Ganska ofta fikar vi och snackar, det som kompisar gör. Slagordet är på lika villkor. Vi går dit för att vi tycker att det är kul, och de går dit för att de tycker att det är kul, säger Wilhelm Nyström.

– Det handlar inte om att vi hjälper dem, tillägger Wilhelm Nyström.

Båda hoppas att fler människor ska ha liknande verksamheter.

Söker kontakt med ensamkommande ungdomar

De som jobbar med Varannan onsdag söker kontakt med ensamkommande ungdomar genom kontakter och information framför allt på Anders Ljungstedts gymnasium. Vid första träffen deltog över 70 ungdomar från världens alla hörn.

– En del har bara varit i Sverige i tre dagar, och då går det inte att kommunicera. En gång skulle jag förklara för en tjej som kommer från Somalia att det går kor bakom mitt hus. Det tog 40 minuter. Jag fick rita och säga muuu, och till slut gick budskapet fram, berättar Ylva Carlshamre och skrattar.

Grupper ökar intresset

Katarina Sandberg har varit ordförande för FUB Linköping – För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning – i tio år.

– Jag är omtumlad, rörd och stolt över att få stipendiet, säger hon.

Styrelsen har arbetat med göra olika grupper – en för barn, ungdomar, arbete och bostad.

– Speciellt anhöriga behöver komma och prata och när det är olika grupper blir man mer intresserad. Om till exempel ens barn är i daglig verksamhet så brinner man för de frågorna. Man är ju expert på där man är just nu i livet, och det är jättesvårt att veta allt. Min egen son är gravt skadad – han kan inte sitta, gå, se eller höra. Men han är jättelycklig och jag är specialist, berättar Katarina Sandberg.

”Syns nästan inte i valfrågor”

FUB Linköpings styrelse har personer med utvecklingsstörningar, men ibland tycker de att det är tungt att sitta med på ett styrelsemöte. Så nu har de gjort en liten grupp som träffas och diskuterar. Förutom möten har FUB Linköping aktiviteter som är mycket populära. Bland annat åker de på Ålandskryssningar, har tacofest och spelar bingo. Men Katarina Sandberg tycker att det finns en del kvar att jobba med, bland annat är det svårt att få kontaktpersoner och de boende tycker att fritiden blir sämre.

– Vår grupp syns nästan inte i valfrågor, utan det är mest äldrevård. Vår grupp kanske flyttar till ett boende när de är 18 år, så ni kan ju tänka er hur många upphandlingar de råkar ut för under livet.

”Viktigt att uppmärksamma goda insatser”

– Kommunen tycker att viktigt att uppmärksamma goda insatser som går utöver de vanliga inom området mångfald, integration och jämlikhet. En kommun är en sammanslutning av människor som alla är unika och som förtjänar att respekteras och tas på största allvar, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall och tillägger att stipendiet har funnits sedan 2003. Årets stipendier på 5 000 kronor delades ut vid kommunfullmäktiges middag den 16 december.