Kan ingen säga var vi är?

Javisst var det Mjölby!

Mjölby skiljer sig inte från många andra städer i Östergötland, vad det gäller den äldre historien. Kyrkans grundstenar är från 1100-talet, även om det nu inte är så mycket som återstår av den ursprungliga byggnaden.

Av Mjölbys läge att döma, genomkorsad som staden är av ett mäktigt vattendrag, bör historien löpa ännu längre bakåt i tiden. Så är det också. Kungshögarna, ett gravfält som daterar sig till järnåldern, vittnar om Mjölbys betydelse redan då.

Kungshögarna återkommer i historien också betydligt senare och då i dokumenterat krigiska sammanhang. Vem har inte hört talas om och fascinerats av Dackefejden. Det avgörande slaget stod här mellan Gustav Vasa och Nils Dacke år 1542.

Nils Dacke var bonden från Småland som opponerade mot de kungliga maktanspråken och som inskränkte böndernas frihet att själva beskatta sin jord. Han uppmanade bönderna i både Småland och Östergötland att göra uppror och i slaget uppskattas sammanlagt 6 000 man ha deltagit, 3 000 på var sida. Det är den största folkresningen i Sveriges historia. Kampen stod mellan två statsskick, det medeltida decentraliserade bondesamhället och den nya tidens centralmakt. Slaget slutade oavgjort, men Nils Dacke spårades upp året därpå, förrådd av sina egna och dödades. Kring de båda kombattanterna vävdes sedan sagor och myter och även om Kungen visade sig dra det längsta strået, tillhör även Dacke en av våra mest kända historiska personer. Hans namn återfinns på flera ställen i Mjölby.

Något annat, som är minst lika självklart att tänka på då staden nämns, är kvarnarna. Mjölby går att härleda från Mölloby, efter mölna, som betyder kvarn. Att mala avkastningen från de sädesslag som odlades runt om på de bördiga jordarna föll sig naturligt. Svartån gav kraften som behövdes, innan elektrifieringen slog igenom. Kvarnverksamheten går att spåra tillbaka till 1100-talet, men då den började mekaniseras på 1880-talet blev den industriell. Järnvägen bidrog till den industriella utvecklingen och efter dess färdigställande 1873, etablerades både snickerifabrik och gjuteri och mekanisk verkstad samt en trikåfabrik. Även bryggerier och möbelindustrier bidrog till den ökade sysselsättningen.

Mjölby har en rik industrihistoria inom de flesta branscher, men det är omöjligt att inte här nämna BT, som den främsta exponenten för verkstadsindustrin. Företaget bildades redan 1946 och producerade olika typer av lyftvagnar. Företaget är numera uppköpt av japanska Toyota , men tillverkningen fortsätter, med närmare 2 000 anställda.

Historia och nutid löper samman. Handeln har alltid varit viktig för Mjölby, av naturliga skäl kan tyckas, då staden ligger centralt i det omgivande jordbrukslandskapet och med väl utbyggda kommunikationer. Järnvägen accelererade sysselsättning och befolkningsutveckling och på den vägen är det.

Mjölby som järnvägsknut fick ny skjuts då pendeltågstrafiken till Skänninge och Motala byggdes ut. Och i Mantorp strax utanför, expanderar ett av de första riktigt stora externhandelsområdena i Östergötland. Närheten till det trångbodda Linköping har också bidragit till den positiva befolkningsutvecklingen, med idag 26 500 kommuninvånare.

Vinnare

Grattis till Inga-Britt Andersson, du har vunnit ett resekort ifrån Östgötatrafiken.