• Foto: Tommy Pettersson

Kan ingen säga var vi är?

Javisst var det Finspång!

Här talar vi verkligen om svensk industrihistoria. Historiskt ser vi också här en intressant brytpunkt mellan två maktstrukturer. Kungamaktens och industrikapitalets.

På 1500-talet rådde det nog ingen tvekan. Kungen var allrådig och utsedd av Guds nåde och så skulle det förbli i två hundra år till, men utan materiella tillgångar kunde inte makten utövas och det var inte alltid kungen självsvåldigt kunde styra över dessa; ett beroende som så småningom skulle förändra hela samhället.

Johan III, son till Gustav Vasa, anförtrodde ledningen av det som skulle bli tidens främsta bruksort till den inflyttade holländaren Wellam De Wijk, med uppdraget att tillverka kanoner och kulor. Den unga nationen rustade för att försvara sina gränser, som ingalunda kunde anses som säkrade. Släkten De Geer övertog och drev bruket vidare under kommande 300 år. Hela tiden med ett stort inslag av invandrad arbetskraft. Vid sidan av dem med svenskt, finskt och tyskt ursprung kom vallonerna att utgöra en betydande grupp. Och inte bara här utan runt om på bruken i Sverige.

Louis De Geer (1587-1652) är naturligtvis värd ett eget kapitel. Gustav II Adolf, med stormakten Sverige för sina ögon, gjorde allt för att locka De Geer till Sverige. Som framgångsrik affärsman i Amsterdam och med tidigare kontakter i Sverige genom Axel Oxenstierna blev De Geer föst en långivare till kungen. År 1627 kom han till Sverige, lockad av landet med så rika naturtillgångar och påbörjade sina investeringar. Främst i Finspång, men också på många andra orter. Man kan utan vidare konstatera att han byggde upp ett kraftfullt industriimperium med Sverige som bas och med den svenska kungens hjälp. Efter 30-åriga krigets slut hjälpte han Sverige med fredsförhandlingarna och ägnade sig därefter åt att utvidga Sveriges handelsförbindelser och kolonialväsen.

Det var sonen som påbörjade bygget av det pampiga slottet, som stod färdigt först 1685 och på holländskt vis är det anlagt på en holme.

Finspång är än idag en betydande industriort, men i dess långa historia går det också att spåra de första tecknen på en modernisering av Sverige, från en allsmäktig kungamakt till en nation, byggd på handel och industri och där invandrad arbetskraft hela tiden spelat en avgörande roll.

En ny plats, men var?

Det är lätt att resa genom Östergötland med hjälp av Östgötatrafikens Resekort. Orterna där vi hamnat under den här serien kan man med lätthet besöka under en dagstur.

Den här orten är inte särskilt stor, men vackert belägen. Nära kusten, ändå skyddad av en djup vik. Här låg en gång ett stort garveri. Det var på den tiden fotbollens GreNoLi fortfarande var aktiva.

Var är vi?

Skicka ditt svar redan denna vecka till tavling@linkopingsposten.se

Vinnare av vecka 7

Vinnare av Östgötatrafikens resekort denna gång har vi utsett till Bettan E A L Perlström, Linköping. Grattis!