Kanalbolaget chockhöjer priserna

Riskerar båtlivet i Roxen

Båtlivet riskerar att utarmas menar Östergötlands Båtförbund i en skrivelse till, bland annat, AB Göta Kanalbolag och Näringslivsdepartementet. Harald Mårtensson är ordförande i Östergötlands Båtförbund och en av dem som undertecknat skrivelsen.
– Tidigare har vi som haft våra båtar vinterförvarande i en insjöhamn har kunnat till reducerat pris färdas till vår sommarhamn vid kusten. 

Den, så kallade, insjörabatten har varit 50 procent av ordinarie taxa även om den sänktes till 40 procent men nu ska den alltså bort helt och det innebär en stor försämring för oss.

9 500 medlemmar

Östergötlands båtförbund vill främja båtlivet i länet. 

Man har drygt 9 500 medlemmar fördelade på 52 klubbar. 

Drygt 3 500 av ÖBF:s medlemmar finns vid Vättern, 2 500 i själva kanalsystemet om man inkluderar Kinda kanal, Roxen och Åsunden. 

Resten av medlemmarna håller till vid kusten. ÖBF:s syfte är bland annat, 

att främja båtlivet och verka för ett sunt och säkert sådant.

– Vi tror inte, och det påpekar vi i skrivelsen, att vare sig slopade rabatter eller höjda priser är rätt väg att gå för att få fart på kanalens sjunkande siffror, 

slår Harald Mårtensson fast och menar att med de priser som man håller numera så är det billigare att frakta båten med trailer på vägen istället för att gå via kanalen vilket självklart inte är särskilt bra för miljön, säger Harald Mårtensson vidare och hänvisar till att man i skrivelsen föreslår att man ska återgå till att ge den 50 procentiga rabatten till insjöbåtarna och att man på så sätt stimulerar till en ökad båttrafik på kanalen.

Hoppas på bra samtal

– Vi ska ha ett möte nu i eftermiddag (läs igår) och jag hoppas på ett fruktbart samtal om hur vi kan samarbeta i framtiden, avslutar Harald Mårtensson, ordförande i Östergötlands Båtförbund.