• Bina är livsviktiga för människan och som tur är ökar antalet biodlare i Sverige. Biodling kräver dock kunskaper och fram till juli kan man få råd av Karina Karlsson hos Sveriges biodlares riksförbund. Foto: Leif Larsson
  • Bisamhällen är känsliga, inte minst för angrepp från varroakvalstret. I ett år har ett projekt pågått där syftet är att göra bina resistenta mot kvalstret. Foto: Leif Larsson

Karina ger viktiga råd om biodling

Bin är nödvändiga för människans fortlevnad och det har pågått bidöd ett tag. Därför är det bra att det blir fler biodlare. – Det har varit en pågående trend i flera år att biodlarna blir fler, upplyser Karina Karlsson, rådgivare i biodling och anställd av Sveriges biodlares riksförbund, SBR, med högkvarter i Skänninge.

Under våren och fram till juli kan de som vill slå sig på biodling rådfråga Karina. Och det gäller alla, inte bara medlemmar i SBR.

– För en ny biodlare är det viktigt att gå en nybörjarkurs. Det är en ny värld som öppnar sig och inte minst under första året är det mycket nytt att lära sig. Därför är det också bra att skaffa en mentor, en som hållit på med biodling ett tag och som man kan fråga om råd, förklarar Karina.

Viktiga kunskaper

Biodling kräver mer kunskaper än man kanske tror. Exempelvis måste man veta när bina ska matas. Om man är sen med att fodra kan de flygande varelserna dö ut.

– Det tar några år att få grepp om hur biodling sköts på bästa sätt. Det är mycket att tänka på, fastslår Karina.

En vital detalj är att lära sig om sjukdomar och skadegörare och hur man kan vidta åtgärder. Varroakvalstret är en av binas värsta fiender. De bisamhällen som drabbas riskerar att gå under. Det finns dock botemedel, både gamla och nya.

– Varroakvalstret finns nästan i hela Sverige och för att bekämpa det används organiska syror, till exempel myrsyra. Man applicerar syran i bisamhället och bina klarar av den bättre än kvalstren. Det här är godkänt i ekologisk odling men det är inte hållbart i längden att använda det här eller andra bekämpningsmedel, påpekar rådgivaren.

Nya metoder

Andra metoder är dock på gång. Sommaren 2016 startade VSH-projektet som syftar till att göra bina resistenta mot varroakvalstret. VSH står för Varroa Sensitive Hygiene och är en egenskap hos en del bin där fertila varroakvalster upptäcks och rensas ut från yngelcellen. Kvalstret kan då inte föröka sig. Nu är tanken att hitta, odla och sprida bin som är resistenta mot varroa.

– Biodlare i hela landet avlar nu för att göra fler bin resistenta, säger Karina Karlsson.

Odlarna blir fler

Biodlarna blir således allt fler, både på hobbynivå och som yrke. Östergötland är ett av de stora biodlarlänen. SBR hade 577 medlemmar 2010 och sakta men säkert har det ökat till dagens 650 som det varit i ett par år. Även organisationen Biodlingsföretagarna samlar biodlare.

– Det finns plats för ännu fler biodlare, det är inte överetablerat. Det är inne med biodling och det blir många nya mindre odlare. Vilket är bra eftersom ju fler som håller på desto mer utspritt blir det, påpekar rådgivaren.

Förr fanns bara vilda bin, numera även tama, odlade. Det är svårt att uppskatta bitätheten, på vissa ställen finns mycket bin, på andra håll saknas de. Fast det finns plats för fler.

– En undersökning i Tyskland visade att det inte finns så mycket bin som det skulle kunna finnas, avrundar Karina Karlsson.