Kärna och Vist församlingar tappar

Linköpings folkmängd visar upp en stabil ökning och under 2014 ökade folkmängden med 1679 personer, vilket är 39 procent av regionens folkökning. Det visar Linköpings kommuns Statistik och utredningar i årets första information.
Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 1 679 personer 2014, ungefär lika  mycket som året före.
Vid årsskiftet bodde 151 881 personer i kommunen och antalet födda barn uppgick till 1 862, vilket var 14 fler än förra  året.

Födelsenetto

Födelsenettot uppgick till 639 personer i kommunen och flyttnettot blev 1 032 personer, vilket var 20 personer färre än förra  året. Länets folkmängd ökade med 4 257 personer, vilket är 193 personer fler är  2013 och då blev Linköpings andel av ökningen var 39 procent.

Församlingsnivån

Går man ned en nivå i statistiken på församlingsnivå visar det sig att 14 församlingar i kommunen har en befolkningsökning. En församling, Ulrika, har plus - minus noll i befolkningsnettot. 
Endast två församlingar visar en negativ utveckling, Vist församling som minskade med 32 personer och Kärna som minskade med 26 människor.