• Energiminister Ibrahim Baylan besökte Händelö i Norrköping. Foto: Tommy Pettersson
  • Studiebesöksdeltagare på Händelöverkets tak. Foto: Max Elofsson

Kärnkraften och den bortre parentesen

Kärnkraften skulle egentligen ha varit avvecklad idag om vi hade följt folkomröstningen från 1980-talet. Nu har en ny debatt startat inom branschen där man vill ha en vidareutveckling av energislaget tack vare att den tekniska forskningen gått framåt.

Den frågan behandlas säkert med ackuratess av den sittande Energikommissionen som nyligen besökte Östergötland för att träffa folk från Östergötlands Näringsliv för att diskutera hur man ska få en tillförlitlig energiförsörjning.

Vattenkraften kan komma att reduceras

I höstas bjöd Länsstyrelsen Östergötland och E.ON in till ett rundabordssamtal med företrädare för det östgötska näringslivet och Linköpings universitet, för att prata om en långsiktigt hållbar energiförsörjning kopplat till sysselsättning och tillväxt. Efter det samtalet bjöd Landshövding Elisabeth Nilsson in Energikommissionen till länet för vidare opinionsskapande aktiviteter.

Industrin och driftsäker elproduktion

Ibrahim Baylan och kommissionen gjorde vid besöket en rundvandring på Händelöverket där man träffade representanter från energikombinatet bestående av E.ONs kraftvärmeproduktion, Lantmännen Agroetanols etanolproduktion och Holmen Papers pappersproduktion.

– Vi har fått en väldigt allsidig beskrivning från industrin här i länet. Vi vet ju att energibranschen är stadd i förändring och det finns ju både möjligheter och utmaningar i det. Kärnkraften är på tapeten igen när vi har de elpriser vi har. Vattenkraftens roll i energisystemet är central inte minst med tanke på de lagringsmöjligheter som det förnybara energislaget har, redogör Ibrahim Baylan.

Kärnkraften en vattendelare

Energikommissionen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på ny politik för den långsiktiga energiförsörjningen fram till år 2050. I december 2016 ska man lämna ett principbetänkande till för att få ett brett stöd hos riksdagspartierna inför ett nytt stort energibeslut.

Kommissionen åker nu runt och studera hur företag samverkar kring energiförsörjning och energianvändning och för att diskutera de synpunkter och förutsättningar som lyftes vid höstens rundabordssamtal.

– Det moderna samhället är beroende av en trygg, konkurrenskraftig och väl fungerande energiförsörjning med minimal klimatpåverkan. Det ställer höga krav på tillförlitlighet och samarbete kring energifrågorna. Det är därför extra roligt att Energikommissionen nu vill ta del av de kloka synpunkter som kom fram vid höstens rundabordssamtal, samt studera hur samverkan mellan energiproducenter och stora energianvändare i vårt län ser ut, menar landshövding Elisabeth Nilsson.