Kartellen spelar i Vänsterns regi

Turerna kring musikgruppen Kartellen snurrar vidare. Nu presenterar Vänsterpartiet med stolthet och i samarbete med ABF att man kommer hålla en gratiskonsert med Kartellen i Linköping om en och en halv vecka.

Konserten med kartellen kommer hållas i Linköpings trädgårdsförening och Unity Yard från Norrköping kommer agera förband. Vänsterpartiets vice ordförande Rosanna Dinamarca medverkar med ett kortare anförande. Ytterligare kulturinslag kan tillkomma.

Mot pampstyre

Bakgrunden till konserten är att det moderata kommunalrådet Paul Lindvall satte stopp för Kartellens medverkan vid festivalen ”Keep it loud” och i anslutning till detta stopp erbjöd sig då Kartellen att komma till Linköping för att göra en gratisspelning för Linköpingsborna.

– För oss i Vänsterpartiet har det varit viktigt att visa att lokala kommunpampar inte ska lägga sig i och styra kulturens innehåll. Den fria kulturen är en grundbult i vårt demokratiska samhälle, därför var det en självklarhet för oss att ordna denna konsert. Vi hoppas nu att Paul Lindvall kommer till konserten och ser att hans fördomar om kartellen inte är sanna. Vi kommer vika en speciell plats åt honom under konserten, säger Emil Broberg ordförande för Vänsterpartiet Linköping.

Aktuell spelning

Vänsterpartiet anser att den sista tidens händelser i Linköping som eskalerat i en dödsskjutning i Skäggetorp gör Kartellens musik mycket aktuell i ett Linköpingsperspektiv.

– Kartellens musik och texter är högst aktuella i dagens Sverige. De beskriver sin egen verklighet och sina erfarenheter av kriminalitet, droger och klassklyftor på ett sätt som ingen annan gör idag. Därför är deras musik så viktig. Det är ett budskap som handlar om att man inte ska göra deras misstag men också bekämpa de orättvisor som skapar problemen, säger Emil Broberg och fortsätter.

– Kartellen har varit mycket angelägna om att få till denna konsert som de genomför helt utan ersättning. De har inte ens velat ha någon reseersättning. Det visar på ett sort engagemang och att de inte vill låta sig stoppas av moderata kommunpolitiker, fortsätter Emil.