• Årets student på Katedralskolan bjöd på konfetti och glada miner. Nu finns det ytterligare en anledning att fira då Katedralskolan är årets populäraste gymnasieskola. Foto: Emma Garzon

Katedral populäraste gymnasieskolan

Kommunala skolplatser går åt först

I år tar Katedralskolan hem priset för Linköpings populäraste gymnasieskola med hela 91 reserver. Den 17 augusti börjar höstterminen för gymnasiet och skolorna kommer att fyllas med många förväntansfulla förstaårselever.
Detta år har totalt 2124 personer sökt till gymnasiet, varav 1745 har kommit in på sitt förstahandsval. Katedralskolan är populärast, men många har även sökt till Folkungaskolan, Berzeliusskolan och friskolan Klara Gymnasium.

30 procent sökte till friskolor

Som det även har sett ut tidigare år så har ungefär 30 procent sökt till friskolor.

–Eftersom många kommunala gymnasieskolor är populära tar platserna slut. 

Samhällsvetenskap i topp

Om alla skulle komma in på de kommunala skolorna tror jag att en lägre andel skulle gå på friskolorna, säger Tommy Johansson, bildningschef.Flest har sökt till samhällsvetenskapsprogrammet och därefter naturvetenskapsprogrammet. Många har även sök till teknikprogrammet. Fortfarande söker få till yrkesförberedande program, cirka 30 procent, men jämfört med förra året syns en liten tendens till ökning.