• En helikopter gör stor nytta. Foto: Tommy Pettersson

KD vill landa i helikopterfrågan

Ambulanshelikoptrar spelar en avgörande roll när det gäller till exempel trauman av olika slag, skallskador, stroke, hjärtinfarkt, blodförgiftning, brännskador, sjuka barn, samt gravida och nyförlösta med tillstötande komplikationer. Sydöstra sjukvårdsregionen – som innefattar Östergötland, Kalmar län och Jönköpings län – har idag ingen egen ambulanshelikopter. Men det vill Kristdemokraterna ändra på och har därför lämnat in en motion till regionfullmäktige.

– Kristdemokraterna vill, tillsammans med övriga län i sjukvårdsregionen, ansluta sig till kommunalförbundet Svensk Luftambulans, med sikte på att ha en egen ambulanshelikopter stationerad i vår region. Det skulle förbättra traumavården, transport av intensiv-vårdspatienter och vården vid akut svår sjukdom, säger Per Larsson, oppositionsråd och gruppledare för Kristdemokraterna.

Hyra helikopter

Kommunalförbundet Svensk Luftambulans, ansvarar idag för driften av ambulans-helikopterverksamheten i Värmlands och Dalarnas landsting, Västra Götalandsregionen och Region Uppsala.

En helikopter kan vara i luften inom 5 min och marschfarten är mellan 240-280 kilometer i timman. Den kan vara på skadeplats 10 mil bort inom 20-25 min. Är läkare ombord kan avancerade medicinska åtgärder sättas in direkt, vid till exempel, trauma, stroke, akut hjärtinfarkt m.m. vilket naturligtvis kan vara livsavgörande. Är patienten svårt skadad kan den behöva flygas direkt till specialistsjukhus vilket sparar tid och även det kan vara livsavgörande

Vård får vingar

– Idag måste vi hyra in helikopter från annat håll, men det är inte alltid någon finns tillgänglig eller annan prioritering kan göras. En egen ambulanshelikopter stationerad i vår sjukvårdsregion är en effektivare och bättre lösning, fortsätter Lena Käcker Johansson, motionär och ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Flera internationella studier och Sveriges kommuner och landstings, SKL, oberoende utredning "Vård på vingar" visar att ambulanshelikoptrar är kostnadseffektiva. Den samhällsekonomiska nyttan ligger både i att fler människor överlever, men också i att handikapp minskas, rehabiliteringstider kortas och fler personer kan återgå till produktivt arbete.

Positiva till

– Region Östergötlands egen utredning om ambulanshelikopter, som togs fram under 2015, ställer sig positiv till att, tillsammans med övriga län i sjukvårdsregionen, ansluta sig till kommunalförbundet Svensk Luftambulans, säger Anders Eksmo, motionär och ledamot i regionstyrelsen.

– Det är dags att landa i helikopterfrågan och säkerställa en snabb, jämlik och säker vård för våra medborgare, avslutar Per, Lena och Anders.