• Nu lämnar Lars-Anders Sjöberg sin tjänst som vd på Kinda kanal. Foto: Tommy Pettersson
  • Natursköna Kinda kanal rinner mitt i centrala Linköping. Foto: Tommy Pettersson

Kinda Kanals vd slutar

Lars-Anders Sjöberg lämnar nu sitt uppdrag som vd för Kinda Kanal. Hans uppgift att marknadsföra kanalen är nu slutförd enligt honom själv.

Kanal vd:n lämnar sin post lagom till våren efter att under tre år varit dess högsta chef. Många av hans uppdrag har gått ut på att marknadsföra den natursköna kanalen.

Åtta mil kanal

– Jag lämnar med varm hand över till en kommande efterträdare som känner sig manad att axla åtta mil upplevelser i ett av Sveriges vackraste landskap. Det säger Kinda kanals vd i ett pressmeddelande och fortsätter med att säga att de aktivt har profilerat och marknadsfört kanalen med dess omgivningar inklusive näringsidkare och verkat för att sätta Kinda Kanal på kartan som en plats för turism, friluftsliv och naturupplevelser. Lars-Anders Sjöberg är nöjd och avslutar sin tjänst för att kunna ägna sig åt egen tid. Efter sig lämnar han en utarbetad handlingsplan kallad Kanalstråket, där tre av kanalens slussanläggningar ska bli rekreationsplatser för allmänheten med rörelse i form av kafé och värdshus.

Detta är Kinda kanal

Kinda kanal är en kanal i Östergötland och som i stor utsträckning följer Stångåns naturliga lopp från Åsunden norrut mot Linköping. Kanalen förbinder sjöarna Åsunden, Ämmern, Järnlunden vid Rimforsa samt Lilla- och Stora Rängen – via Brokind, sjön Erlången och Linköping – med Roxen och Göta kanal. Kanalens totala sträckning ifrån Horns och Hycklinge hamnplatser vid Åsunden i söder till Roxen i norr, är drygt 80 km, varav omkring 27 km utgör kanalens grävda och sprängda sträckor; höjdskillnaden där emellan är 52,5 m. Kanalen har 15 slussar.