• Tanja Mitic från Barn- och ungdomsnämnden klippte band och talade. Foto: Tommy Pettersson
  • Monica och Charlotte som har sonen Isak tycker att förskolan passar väldigt bra för deras behov. Foto: Tommy Pettersson
  • Mr Goran stod för ballongdesign bland annat till Tanja. Foto: Tommy Pettersson

Kindaföretag etablerar sig i Linköping

När man besöker förskolan Juvelen som ligger i Ullstämma får man en lätt nostalgisk förnimmelse av 1970-tal och den rådande förskolemodellen som var hämtad från Barnstugeutredningen.
En större ”Lekhall” i mitten och sedan några barnavdelningar runt omkring hallen med en liten mindre storlek av allt. Den modellen ersattes så småningom av mindre enheter och så kallade syskongrupper. Under några decennier var det färre barn och mindre skala som gällde. De mindre enheterna skulle vara mer familjeliknande men de blev också mer sårbara när personal var frånvarande.

Vrida klockan framåt


Nu 2015 verkar det som om de stora förskolebyggnaderna är på väg tillbaka. Men naturligtvis med en modernare pedagogik och ett annat innehåll än det som var på 1970 -talet. Allting går framåt. Det går inte att vrida klockan tillbaka historien är inte reversibel. Men det går att bygga större enheter vilket är någonting som företaget Botrygg har gjort i Ullstämma. Byggnationen av förskolan påbörjades under 2014 och i januari 2015 var byggnationen klar. Snabba bud från spadtag till inflyttning. Lokalerna kunde börja användas som förskola redan i februari 2015.
Det är ett Kindaföretag, Haga Utbildning, som står för driften av Juvelen. Förskolan i Ullstämma är deras första entreprenad men de hoppas på att få fler uppdrag så småningom.
I början av oktober invigdes förskolan och verksamheten visades upp. De stora ljusa lokalerna tar emot 63 barn i de olika avdelningarna; Kristallen, Diamanten, Safiren och Rubinen. Personalen på förskolan hade bjudit in syskon och föräldrar till invigningen där Tanja Mitic, ledamot i Barn- och ungdomsnämnden klippte band och talade.
– Förskolan ser fantastisk ut och utemiljön är ju jättefin men det behövs ju om man har en naturvetenskap och teknikprofil, säger Tanja Mitic vidare.
– Den här förskolan behövs verkligen i det här området. Vi har fortfarande en barnomsorgskö men trycket är inte lika stort idag som tidigare eftersom det inte föds lika många barn.