• Helen Johansson Kokkonen,länsarkitekten Jan Persson, forskaren Josefina Syssner och Elisabeth Nilsson. Foto: Emma Taube Sjöstedt

Klarar småkommunerna utmaningarna?

”Behov av att ändra lagen”

Små kommuner har samma krav som stora kommuner. Det leder till utmaningar när det gäller bland annat integration, arbetslöshet och bostadsbyggande.

Svårare att hantera invandring

Bostadsbyggande, arbetslöshet och integration var några av
utmaningarna som togs upp under seminariet.
–Det är svårt att få någon att vilja bygga i de små kommunerna
för att det är dålig lönsamhet, samtidigt som bostadsbristen ökar där.
Vi har dessutom en stor invandring i dag, vilket sätter stor
press på alla kommuner. Men småkommunerna har ofta ännu svårare att hantera det
på grund av bostäder, utbildning, samhällsstöd med mera, berättar landshövdingen
Elisabeth Nilsson.

Asylboenden

En fråga som diskuterades mycket under mötet var
Migrationsverkets upphandlingar gällande asylboenden. I dag säger lagen att man
ska ha asylboenden där det är billigast, men lagen tar inte hänsyn till
kommunernas kapacitet att erbjuda service.
–Det blev extra belyst i samband med att det kom en stor grupp
asylsökande till Åtvidaberg. Det förväntas att kommunen ställer upp med olika
former av service, men det är inte säkert att man är redo för det.
Migrationsverket ser att det kan finnas ett behov av att ändra
lagstiftningen, säger Elisabeth Nilsson.
–Det är ett otroligt viktigt initiativ som Länsstyrelsen har
tagit. Jag tror inte på att man ska slå ihop kommuner, utan man får ställa sig
frågan: hur ska små kommuner hitta samverkan med andra kommuner? säger Magnus
Oscarsson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna som bor i Ödeshög, och
fortsätter:
–Vad kan jag som riksdagsledamot göra för att underlätta
utmaningarna? Om något inte fungerar rent lagligt, så får man kanske titta på
lagarna.

50 procent av arbetstagarna över 50 år

De kommuner som medverkade på mötet var Boxholm, Kinda,
Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög.
Helen Johansson Kokkonen, kommunalråd i Valdemarsvik, pratade
om Arbetsförmedlingens roll i den lilla kommunen. Hon berättar att i
Valdemarsvik är 50 procent av arbetstagarna 50 år eller äldre, och var tredje
arbetstagare är 60 år eller äldre.
–Det är ingen lätt nöt att knäcka hur man ska hitta
arbetskraft. Dessutom har vi väldigt många små företag där vi behöver hitta folk
som kan ta över.