• Annika Elmqvist från Linköping är initiativtagare till Klimatriksdag 2014 i Norrköping. Foto: Kajsa Nilsson
  • Under söndagen fick politiker ta emot de framröstade motionerna. På bilden syns grön ungdoms Linus Pettersson och miljöpartiets Annika Lillemets. Foto: Kajsa Nilsson
  • Mattias Johansson, Linus Pettersson och Ida Nordin ingick i ekonomiutskottet. Foto: Kajsa Nilsson
  • Under söndagsmorgonen anordnade organisaitionen Fossil Free i klimatvolleyboll utanför Värmekyrkan. Foto: Kajsa Nilsson
  • Caroline Westblom från Lund och Kim Uddh från Jönköping är aktiva i Fossil Free-organisationen. Foto: Kajsa Nilsson
  • Lottah-Mathilda Öhlund från hjälporganisationen Emmaus bjöd på böcker till besökarna. Foto: Kajsa Nilsson
  • I påverkan och metoder-utskottet var diskussionerna så spännande att man skippade fikat för att få diskutera mer. Foto: Kajsa Nilsson

Klimatriksdag i Norrköping i helgen

För 120 år sedan hölls folkriksdag för att få igenom allmän rösträtt. Nu används samma modell fast för att göra påverkan inom klimatfrågor. Många hundra personer slöt upp i Norrköping i helgen och det finns onekligen ett stort intresse för klimatfrågor.

Den 6-8 juni gick Sveriges första klimatriksdag av stapeln i Norrköping. Många klimatfrågor avhandlades under de tre dagarna och till slut röstades sju motioner fram och överräcktes till representanter från Sveriges riksdagspartier under arrangemangets högtidliga avslutning på söndagen. Alla partier deltog utom moderaterna och sverigedemokraterna, de hade tackat nej till medverkan.

När arrangörerna höll en tyst minut för moderaterna som inte ville komma reste sig till slut en person ur publiken, moderaten Magnus Redin som sitter i bygg- och miljönämnden i Linköping, och mottog motionerna för moderaternas räkning.

Sju utskott

Med anledning av det stora antalet motioner, över 200 stycken, togs beslut om att dela upp gallringsarbetet i sju utskott. Inom varje utskott bildades diskussionsgrupper och Mattias Johansson från Övertorneå, Linus Pettersson från Eskilstuna och Ida Nordin från Örebro vittnar om hög kvalitet på både motioner och diskussioner i ekonomiutskottet.

Förändra för AP-fonderna

Den framröstade motionen i ekonomiutskottet blev till slut motion 303 med rubriken ”Förändra reglerna för AP-fonderna” som är en sammanslagning av fyra motioner. Det är bland annat organisationen Fossil Free Sverige som ligger bakom motionen som i stora drag innebär att AP-fonderna inte ska göra nyinvesteringar i kol, olja eller fossilgas. Under söndagsmorgonen spelade Fossil Free-organisationen klimatvolleyboll med en gigantisk ballong och ett orange kuvert som spelplan utanför Värmekyrkan för att ytterligare markera sin ståndpunkt.

Riksdagspolitiker

I övrigt röstades motioner fram inom områdena energi, infrastruktur, konsumtion, mat och livsstil, påverkan och metoder, nationell och internationell politik samt klimatpolitik och växthusgaser. Bland riksdagspolitikerna som tog emot motionerna under klimatriksdagens tredje dag fanns socialdemokraternas Sara Karlsson, vänsterpartiets Jens Holm och miljöpartiets Annika Lillemets. Lokala centerpolitikern Karin Jonsson hade fått i uppdrag av miljöminister Lena Ek att ta emot motionerna.

Många aktiviteter

Klimatriksdag 2014 har inneburit mycket mer än diskussioner kring de inskickade motionerna. Man har kunnat gå på kulturkväll i Knäppingsborg under fredagen och lördagen samt byta till sig nya kläder under Arbetets museums klädbytardag. I konserthuset Louis de Geer hölls en mässa med organisationerna som stödjer initiativet. Bland dem fanns Emmaus som förutom medverkan under mässan hade ett gäng klädinsamlingskärl utplacerade på stan.

Hela arrangemanget var politiskt och religiöst obundet och politiska partier var bannlysta från motionsdiskussionerna.

– Vi har haft den principen redan från början, anledningen till beslutet är att vi vill undvika politiska låsningar, säger initiativtagaren Annika Elmqvist från Linköping som på det stora hela verkar nöjd med vad allt förarbete till slut ledde till.