• Centrumchefen Jan Johansson är nöjd med de nya lokalerna. Foto: Patrik Ekström

KMC har nya lokaler

Den 16 maj invigdes Katastrofmedicinskt centrums nya lokaler vid universitet i Linköping under högtidliga former. Centrumchefen Jan Johansson är både glad och tacksam för de nya lokalerna.

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) har sina nya lokaler vid universitet i Linköping. De gamla var gamla och hade tjänat ut  sitt syfte. Nu har man nya, fräscha och funktionsenliga lokaler strax bredvid Campushallen.

– Vi har fått precis det vi önskat oss och lokalerna har blivit exakt så som vi vill att de ska vara, berättar Jan Johansson, centrumchef. Bakom KMC står Landstinget i Östergötland som huvudman men själva byggnaden ägs av Akademiska hus.

Gammal kunskap

– Katastrofmedicin har inte funnits som begrepp så länge men själva kunskapen och arbetet med detta går tillbaka till när Linköping var en militärstad, berättar centrumchefen i en liten paus under det fullspäckade invigningen.

KMC har framför allt fokus på områdena traumatologi, katastrofmedicinsk ledning och kvalitetssäkring, informationsstöd och informationsöverföring, triage och prioritering, värdering av katastrofmedicinsk beredskap samt pedagogisk utveckling. Linköping har en lång tradition av katastrofmedicinsk forskning och undervisning och har för detta arbete placerat sig på den internationella kartan.

Samordnar, forskar och lär ut

– Vi gör ju inga insatser själv utan vi samordnar, forskar och lär ut. Vi har hjälpt till vid både inhemska katastrofer och allvarligare händelser. Stormen Gudrun är ett sådant tillfälle, pandemin för några år sedan och så tsunamin då såklart, berättar Jan Johansson.

KMC invigdes 2001 och är sedan dess också ett av Socialstyrelsens kunskapscentrum för katastrofmedicin. Det innebär att KMC, förutom att genomföra vetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete och omvärldsanalyser, är expertorgan åt Socialstyrelsen. Verksamheten ska leda till att ny kunskap tas fram som på sikt kan stärka den svenska hälso- och sjukvårdens beredskap inför allvarliga händelser.