• Knäkontroll-träning ingår i utbudet hos Friskis & Svettis i Linköping. Övningarna har tagits fram i vetenskapliga studier och gör att knäskador minskar rejält hos utövare av olika idrotter, inte minst hos fotbollsspelare. Foto: Leif Larsson
  • Hanna Lindblom är ledare för knäkontrollträningen hos Friskis & Svettis och forskar också om knäskador på Linköpings universitet. Hennes åtta olika övningar är bland annat till för att stärka musklerna kring knäet och bålen. Foto: Leif Larsson
  • Här är ytterligare en övning som ingår i det nyttiga Knäkontrollprogrammet. Foto: Leif Larsson

Knäkontroll-träning minskar skadorna

Knäskador är vanliga hos både elitidrottare och motionärer. Övningar med benämningen knäkontroll har visat sig minska skadorna rejält. Knäkontrollträningen sprider sig och finns bland annat hos Friskis & Svettis i Linköping som en del i det som kallas Benpass/intervall.

– Man vet inte riktigt vilka mekanismer som gör att skadorna minskar för dem som tränar knäkontroll, konstaterar Hanna Lindblom, som leder passet hos Friskis & Svettis och dessutom är fysioterapeut och doktorand på avdelningen för fysioterapi på Linköpings universitet där hon forskar kring knäskador och arbetar med implementeringen av Knäkontrollprogrammet inom ungdomsfotboll.

Knäet över foten

Hur träningen ska utföras för att uppnå resultat är dock känt.

– Övningarna går ut på att hålla knäet över foten och lära sig att hoppa och landa rätt samt att ha bra kontroll på bålen. Det kan lätt hända om man landar fel att knäet vrider sig och det blir en skada. Övningarna är till för att träna in rätt rörelsemönster och stärka musklerna omkring knäet och bålen, redogör Hanna.

Minska knäskador

Tidningen kollar in ett pass där 13 motionärer av olika kön och i olika åldrar är med på knäkontrollträningen. Hanna använder sig av åtta övningar och ser till att de görs rätt. Det ingår både hopp-, balans- och styrkeövningar för ben och bål. Själva knäkontrolldelen pågår i en dryg kvart och är en del av hela passet.

– Jag har aldrig testat förut, det ska bli spännande att se hur det är, sa en av deltagarna innan träningen drog igång.

Svenska fotbollsförbundet och försäkringsbolaget Folksam tog för några år sedan initiativ till en knäkontrollstudie för att utröna hur knäskador kan minskas. Framförallt är det knäskador hos unga tjejer som oroar, de drabbas mycket oftare än pojkar, enligt vissa studier är skadorna två till tre gånger vanligare hos tjejer.

Hälften så många skador

Forskarna Martin Hägglund och Markus Waldén på Linköpings universitet var ansvariga för studien och hade ett träningsprogram som tagits fram av SISU idrottsböcker som underlag. Övningarna finns både på cd, dvd och i en app. I studien ingick 4 500 fotbollsspelande flickor i mellersta och södra Sverige. Två grupper ingick, en som använde knäkontroll i träningen och en som inte gjorde det. De som hade knäkontrollträning på schemat hade 64 procents lägre risk att drabbas av skador i främre korsbandet och de som använde knäkontrollprogrammet minst en gång i veckan under fotbollssäsongen drabbades av hälften så många akuta knäskador som den andra kontrollgruppen.

– Nu försöker vi hitta ett sätt att implementera knäkontrollprogrammet hos fotbollsklubbar och även introducera det till övriga motionärer och idrottare som kan ha nytta av att förebygga skador. I en enkätundersökning jag gjorde hos fotbollsklubbar i södra och mellersta Sverige var det 70 procent av dem som svarade som hade börjat med knäkontrollövningar, i större eller mindre omfattning. Viktigt är att inte bara köra övningarna utan att instruera om tekniken och varför man gör det, berättar Hanna Lindblom.

Förutom fotboll så har andra sporter också nytta av knäkontrollövningar. Och träningen kan dessutom göra att exempelvis fotleder förhoppningsvis råkar ut för färre skador.