• Kommunalråden Daniel Andersson (FP), Kristina Edlund (S), och Nils Hillerbrand (MP) presenterade en budget i balans för perioden. 2016-2017. Foto: Tommy Pettersson

Koalitionen lägger budgetförslag i balans

Den styrande majoriteten har tidigare presenterat delar av sitt budgetförslag för fyra olika områden och vid dessa presentationer har man spenderat kommunala medel men inte talat om hur satsningarna ska finansieras.
Nu igår var det dags att redogöra för hela budgeten för Linköping 2016-2017.
Kommunalråden Kristina Edlund (S), Nils Hillerbrand (MP) och Daniel Andersson (FP) bänkad sig inför den samlade presskåren och berättade utförligt hur mycket pengar som skulle läggas på varje område och sedan drog man det som många hade väntat på.
Var man tar pengarna ifrån.

Osthyveln borta


Koalition för Linköpings (S, MP, FP) budget för 2016-2017 är den andra budgeten i rad utan besparingar. Skatten förblir också oförändrad och i budgeten prioriteras investeringar i tidiga insatser för höga kunskapsresultat, i att fler ska gå vidare till jobb och studier, i mer bemanning i äldreomsorgen och i insatser för ett koldioxidneutralt Linköping.
– Vi prioriterar insatser för att se till att alla barn har bra förutsättningar att kunna lyckas i skolan och ha tillgång till en meningsfull fritid. Att kunna leva ett bra liv ska inte vara beroende av var i staden man bor eller vilka föräldrar man har. Vi ska rusta alla unga för vuxenlivet, säger Kristina Edlund, kommunstyrelsens ordförande.
Ett genomgående tema i budgeten är att Linköping behöver bli en mer sammanhållen stad, där människor kan känna delaktighet och se ljust på framtiden. Skillnaderna i uppväxtvillkor måste bli mindre mellan olika stadsdelar.

Neutralt Linköping


För att Linköping ska vara en hållbar och attraktiv kommun att leva i investerar kommunen kraftfullt i insatser för att nå målet om ett koldioxidneutralt Linköping till 2025.
– Linköping har ett ambitiöst klimatmål och för första gången görs en riktad avsättning för att kompensera för kommunens samlade koldioxidutsläpp. Det är en satsning som gör skillnad såväl lokalt som globalt i ett läge där många av världens flyktingar flyr undan klimatrelaterade katastrofer, säger Nils Hillerbrand.

Fler ska gå vidare


Insatser för att fler ska gå vidare i jobb och studier är grundläggande för att skapa en mer sammanhållen stad. I budgeten ingår satsningar på en likvärdig gymnasieskola, förstärkt yrkesutbildning och SFI med jobbfokus.
– Utan utbildning blir möjligheten att komma in på arbetsmarknaden kraftigt begränsad. Därför investerar vi i att utveckla gymnasieskolan och korta tiden från nyanländ till nyanställd, säger Daniel Andersson.
Bemanningen i äldreomsorgen ökar samtidigt som insatser görs för att öka tryggheten och livskvaliteten för de äldre.

Hyresgästföreningen
inte glada


I budgeten görs också ett utökat uttag från Stångåstadens vinstresultat för 2016 något som Linköpings Tidning skrev om igår. Dessa 55 miljoner som tas utgår till så kallade bosociala åtgärder och det uttaget ska enligt uppgift inte påverka hyresnivåer eller underhåll. Detta påstående är något som Hyresgästföreningen inte håller med om.