• Paul Lindvall och Linnéa Darell är nöjda över kommunens insatser; de gör vad de kan även om grundproblemen är svårare att komma åt. Foto: Julia Kimell

Kommunbeslut överklagas

En kommuninvånare har överklagat beslutet om att Linköpings kommun ger ekonomiskt stöd åt verksamheten som ger EU-migranter mat, natthärbärge och rådgivning. Personen yrkar på att förvaltningsrätten ska upphäva det eftersom det inte hjälper invånarna i kommunen.

– Vi kommer att avvisa överklagan och även framgent se det som en bra verksamhet. Det är en viktig satsning som verkar ha kommit igång bra, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall.

I januari beslöt kommunstyrelsen att stöda Linköpings stadsmissions verksamhet med maximalt 850 000 kronor, men nu har insatsen mött kritik. Den som överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping anser att kommunstyrelsen överträder sina befogenheter eftersom stödet varken riktas mot svenska medborgare eller invånare i Linköpings kommun, och därmed inte är någon kommunal angelägenhet.

Helt lagligt

– Våra jurister har tittat på ärendet och är tydliga med att det här inte är något utlandsbistånd, som den här personer hävdar, utan något som faktiskt ligger inom kommunens ansvarsområde och ett beslut som överensstämmer med gällande svensk rätt. Kommunstyrelsen har inte överskridit sina befogenheter, säger Paul Lindvall.

Stödet ges till en svensk ideell organisation som gör sociala insatser för utsatta människor i nöd inom kommungränserna, oavsett nationell tillhörighet. Enligt socialtjänstlagen har varje kommun det yttersta ansvaret för att ge enskilda stöd och hjälp om de hamnat i en nödsituation.

Ger jobb

De tjugo sovplatserna i Ryttargårdskyrkan täcker väl behovet, och många tar del av mat, duschar och rådgivning. Någon har till och med fått jobb med hjälp av Crossroads-personalen.

– Vi är glada för att kyrkan och volontärerna jobbar för de ska få en människovärdigare tillvaro. De här grupperna har varit förföljda i århundranden. Vi tycker vi gör det som kan ankomma på en kommun, både på en nationell nivå och på EU-nivå, och personer från organisationen hjärta till hjärta är beredda att jobba i Rumänien, säger Paul Lindvall och kommunalråd Linnéa Darell avslutningsvis.