Kommunen återbetalar felparkeringsavgifter

Linköpings kommun har beslutat att återbetala pengar till bilister som fått felparkeringsavgifter på delar av Kungsgatan och Repslagaregatan. Vägmärken ska dessutom kompletteras för tydligenhetens skull.

Anledningen till detta beslut är att Göta hovrätt förra året gav en bilist rätt mot polismyndigeheten i ett mål som gällde just en parkeringsanmärkning på Kungsgatan i Linköping. Kommunen var inte part i målet och blev därför inte nådda av beslutet som fattades i hovrätten. Därmed har parkeringsbolaget Dukaten fortsatt att dela ut felparkeringsavgifter på Kungsgatan.

Kompletterar vägmärken

Dukaten blev under sommaren kontaktade av tv4:s Kalla Fakta som just nu granskar parkeringsärenden. Då beslutade Linköpings kommun att göra en förnyad juridisk genomlysning av vilka regler som gäller på dessa gator.

– Vi fann att det fanns en avvikelse mellan lokala trafikföreskrifter och vägmärkena. Det är anledningen till att vi nu betalar tillbaka de felparkeringsavgifter som utfärdats och har kompletterat vägmärkena så att syftet med regleringen uppnås, säger Ulf Johansson Lorin på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på Linköpings kommun i ett pressmeddelande.

Rörelsehindrade

Ulf Johansson Lorin beklagar att det har blivit fel. Situationen skedde på en plats för rörelsehindrade på Kungsgatan. Förvaltningens uppfattning var då att det begränsade sträckan där parkering var tillåten från vägmärket för parkering fram till platsen för rörelsehindrade.

På torsdagsmorgonen var felet tillrättat med en tilläggstavla undertill på både Kungsgatan och Repslagaregatan. Även på Storgatan har en tilläggstavla satts upp med liknande budskap, men där har åtminstone inte Ulf Johansson Lorin någon vetskap om att några felparkeringsavgifter har delats ut. Men den sätts upp för tydlighetens skull. Ulf Johansson Lorin understryker att tillgängligheten för alla, och inte minst för äldre och personer med begränsad rörlighet, är viktig.