• Mårds miljoner. Över tio miljoner kommer att gå till en satsning på sommarjobb till unga. Foto: Tommy Pettersson

Kommunen förstärker inför sommaren

Kommunen satsar närmare 20 miljoner på sommaraktiviteter och då med tyngdpunkten lagd på att skapa sommarjobb för dem som står utan kontakter, behöver något meningsfullt att göra på sommarlovet eller helt enkelt vill få in en extra slant.

Det är dock inte bara sommarjobb som man valt att satsa på utan det finns en hel palett av utbud med både kulturella inslag, idrott och mer därtill.

– Vi har som ambition att alla barn som kommer tillbaka till skolan efter sommaren ska ha något roligt att berätta och vi vill även att fler ska få chansen att delta i sommaraktiviteterna, menar socialdemokraten och ordföranden i barn- och ungdomsnämnden, Jacob Björneke.

Mårds miljoner

Christer Mård, liberalt kommunalråd, är den som tar till orda när det kommer till den massiva satsningen på sommarjobb. Det var 1 200 arbetstillfällen 2016 och det lär inte bli mindre under innevarande år.

– Den här satsningen är mycket viktig både för kommunen men självklart för den enskilde sommarjobbaren. För den som saknar ingångar eller kontakter på arbetsmarknaden är det här en jättechans att ta ett första steg in på arbetsmarknaden. Man ska även vara helt på det klara med att det här är riktiga jobb som man måste komma i tid till, sköta sig och allt som hör till att ha ett arbete.

Öronmärkta arbeten

Vissa av arbetstillfällena är öronmärkta för dem som lever i familjer med försörjningsstöd, unga med olika medicinska eller sociala skäl eller ensamkommande. Men självklart så finns det sommarjobb till den som skulle vilja ha ett att söka. "Förra året fick vi lotta bland de övriga som sökte jobb och det kan mycket väl bli så i år igen", förtydligar Christer Mård som även vill slå ett slag för de 25 ungdomar som får chansen att bli egna företagare under sommaren under namnet "Sommarentreprenören".

Insatser och CV

– Vi kommer även att göra insatser när det gäller att söka arbete på egenhand, vilket också kanske är den allra viktigaste biten, att lära sig skriva ett CV och ta kontakt med en arbetsgivare, avslutar Christer Mård.

Hela satsningen går på totalt 19 715 000 kronor och pengarna kommer från barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, bildningsnämnden samt statliga medel och från KE Westmans stiftelse. Mest bidrar bildningsnämnden som skjuter till nära 11 miljoner.