• Daniel Andersson säger att kommunen inte tänker vika sig i striden mot IVO. Foto: Emma Taube Sjöstedt

Kommunen fortsätter strida mot IVO

”Vi tänker inte vika oss”

IVO anser att Linköpingsborna inte har rätt till stöd utan biståndsbedömning. Men kommunen tänker inte ge sig. Nu har omsorgsnämnden beslutat om ett kompletterande yttrande inför kammarrättens prövning.
– Vi är väldigt glada att vi har fått prövningstillstånd. Vi kommer inte att vika oss i den här striden mot IVO, säger Daniel Andersson, ordförande för omsorgsnämnden.

Rättsosäker modell

I dag kan de som bor i Linköping få stöd utan att kommunen först gör en biståndsbedömning, vilket kallas Linköpingsmodellen. En av de pågående rättstvisterna handlar om hur Linköpings kommun erbjuder boendestöd. I dag har Linköpingsbor, med framför allt psykiska problem, rätt till upp till sex timmars stöd i veckan utan att kommunen först måste göra en biståndsbedömning. Enligt IVO, Inspektionen för vård och omsorg, strider det mot socialtjänstlagen och de tycker att modellen är rättsosäker. IVO menar att kommunen inte har rätt att erbjuda stöd utan ett myndighetsbeslut vad personerna behöver hjälp med.

”Magstarkt av en myndighet”

– Det känns otroligt tråkigt att vi måste ligga i sådan här rättstvist med staten om våra medborgares möjlighet att få lättillgängligt stöd och deras möjlighet att själva påverka vilket stöd de ska få, säger Daniel Andersson och tillägger att flera kommuner i Sverige tillämpar modellen.

– IVO skriver i sitt svar till kammarrätten att Linköping har propagerat och orsakat en osäkerhet i Sverige. Det tycker jag är oerhört magstarkt av en myndighet.

”Påverkar inte personer negativt”

2013 vände sig IVO till förvaltningsdomstolen med en begäran om vite på en miljon kronor om Linköpings kommun inte ändrar Linköpingsmodellen. Kommunen överklagade beslutet till förvaltningsdomstolen, men domstolen valde att stödja kravet på vite. Sedan överklagade kommunen beslutet till kammarrätten som har beviljat prövningstillstånd. Omsorgsnämnden har beslutat om ett kompletterande yttrande inför kammarrättens prövning.

– Det finns inget som tyder på att den modell vi har i Linköping påverkar personer negativt. Jag önskar att IVO kunde se till individernas behov, i stället för att bara titta på fyrkantigaste möjliga regelverk hela tiden, säger Daniel Andersson.