• Claes Drougge är inte bara vd för Industrigallerin utan också mannen bakom Ocean Modules. Foto: Gustav Skogens Båld
  • Efter spekulationer om Industrigallerians ekonomiska status så dras nu kommunens erbjudande om att köpa in sig tillbaka. Foto: Gustav Skogens Båld

Kommunen går inte in i Industrigallerian

Åtvidabergs kommun går inte in som delägare i Industrigallerian. Dock blir det ett fortsatt samarbete med de som driver gallerian och kommunen.

Lennart Haraldsson är kommunalråd för Socialdemokraterna och även kommunstyrelsens ordförande hyser goda förhoppningar om ett fortsatt samarbete både vad gäller Industrigallerian men även om Åtvidaberg och näringslivet i stort.

Tissel och tassel

– Som jag ser det så handlar om att det blev fel när vi gick ut och sa att vi skulle bli delägare i Industrigallerian. Det skapade en del tissel och tassel gällande Industrigallerians ekonomi och det fanns nog de som menade att den var på fallrepet och en massa annat som inte var sant. Därför så är det inte längre aktuellt med att kommunen ska gå in som delägare. Initiativet kom helt och hållet från deras sida men jag är helt enig med dem.

– Samtidigt är vi också helt överens om att ett starkt samarbete gynnar både näringslivet och ortsutvecklingen på ett positivt sätt. Därför fortsätter vi diskussionerna om ett samarbete med samma syfte som tidigare, att gynna tillväxt och näringslivsutveckling i Åtvidaberg, men väljer att lyfta bort frågan om delägarskap, säger Lennart Haraldsson vidare och menar att de har ju även Facetten nere mot centrum att se till. Men all den negativa publicitet som det till slut blev det bättre att frågan om delägarskap drogs tillbaka från utredningen.

Delägarskap

I januari beslutade kommunen utreda möjligheterna till att samverka kring ett gemensamt marknadsföringsbolag kring de två större industrifastigheterna Facetten, som ägs av kommunen, och Industrigallerian (IBR), samt även utreda ett eventuellt delägarskap på 25 procent i IBR. Industrigallerians huvudsyfte med förslaget att erbjuda kommunen delägarskap var odelat tänkt som ett starkt och positivt bidrag till både näringslivs- och ortsutvecklingen, på ungefär samma sätt som samarbetet i, till exempel, Kopparvallen AB.

Claes Drougge, vd för Industrigallerian och brinnande entreprenör i Åtvidaberg.

– Jag är av en likande åsikt som Lennart Haraldsson och att fick verkligen helt fel proportioner och det var även därför vi drog tillbaka erbjudandet om att kommunen skulle gå in som delägare i Industrigallerian. De förekom en del publicitet och även rena spekulationer på olika håll vilka helt sakande grund. Jag har alltid trott på att man ska vara öppen och ärlig. Att ljuga eller komma med nödlögner är aldrig bra och jag ska vara helt ärlig så har pengar inte varit viktiga i den här frågan. Vi behöver inga pengar överhuvudtaget utan det här handlar om olika synergier och att göra det som är bäst för Åtvidaberg och näringslivet här. Vi hade inga baktankar med erbjudandet som man lätt kunde få för sig när man läste vad som stod i viss media.

Nytt fokus

– Nu kommer vi att fokusera på en annan typ av samarbete där inte ett delägarskap är aktuellt. Jag tror även det kommer att bli bra. Jag beklagar inte det som hänt och jag är inte heller bitter på något sätt men en gemensam utveckling av Åtvidabergs industrifastigheter är fortsatt viktigt på lång sikt för att gynna både ortens och näringslivets utveckling.

– Vi jobbar för en långsiktig utveckling av orten där både främjandet av befintliga företag och nyetableringar av företag är strategiskt viktigt. Detta är en viktig faktor för att lyckas med vår ortsutveckling och resulterar i fler skapade arbetstillfällen, säger kommunchef Andreas Capilla i ett pressmeddelande.