• Foto Henrik Montgomery / SCANPIX

Kommunen kollade godis

Kommunens livsmedelsgrupp har kontrollerat förpackat godis på tolv olika försäljningsställen inom Linköpings kommun. Nära hälften av dem fick anmärkning.

Godis som är förpackat måste vara rätt märkt på svenska eller annat besläktat språk och självklart fullt läsbart. Viktigt är även att det framgår om några allergener ingår i godiset. Det finns även särskilda regler olika färgämnen och även detta ska tydligt framgå på förpackningen.

– Det kan få väldigt allvarliga följder om någon person får i sig sådant den inte tål, menar Gunnar Gustafsson ordförande i Bygg och miljönämnden samt även kommunalråd för miljöpartiet, och fortsätter med att berätta att kommunens livsmedelsgrupp har genomfört oanmälda inspektioner på 12 försäljningsställen. Då endast mindre butiker och kiosker som mer sällan får besök av miljökontoret ingick.

Uppfyllde inte kraven


–Totalt kontrollerade livsmedelsinspektörerna 59 produkter. 13 av dessa produkter uppfyllde inte kraven på läsbar information på svenska. Det motsvarar 22 procent. Sex stycken butiker hade avvikelser och då handlar det om att produkten inte har rätt märkning. Ibland har man köpt godis från länder ute i Europa och då kan det även vara svårt att få fram vad det står på förpackningen. Så såg det ut på flera av de kontrollerade ställena men det var bara på ett ställe som man inte hörsammade att man skulle ta bort godiset utan istället har man lagt tillbaka det för försäljning, fortsätter Gunnar Gustafsson.

Lång förvaringstidning


Inom projektet kontrollerades spårbarheten på de produkter som hade bristfällig märkning. Företagarna hade svårigheter med att visa uppgifter om när, hur mycket och i vissa fall även från vem som produkten levererats. Godis har ofta lång hållbarhet, särskilt förpackat godis. Dessutom har en del mindre butiker och kiosker mindre omsättning vilket gör att produkterna även förvaras i hyllorna under en längre tid.