• Omsorgsdirektören Peder Ellison förklarar varför man lägger ned i Tallboda. Foto: Tommy Pettersson

Kommunen lägger ner ungdomsboende i Tallboda

Personalkonflikt avgörande för avvecklingen

Kommunens åtta platser för barn och ungdomar på behandlingshemmet i Tallboda kommer att inom en och en halv månad försvinna. Det beslutade omsorgsnämnden på sammanträdet i går eftermiddag. Avvecklingen av verksamheten beror på problem i personalgruppen och låg beläggning.
– Utföraren har begärt att få lägga ner verksamheten för att
det är en så omfattande personalkonflikt. Facken är inblandade och det är så
omfattande att de inte reder ut det. Leanlink har begärt hos utförarstyrelsen
att få lägga ner boendet och de har fått medgivande. Nu ligger ärendet hos
omsorgsnämnden, förklarar omsorgsdirektören Peder Ellison.
Förutom problem i personalgruppen har boendet inneburit stora
kostnader för kommunen i och med finansieringsgarantin på 85 procent och en
beläggning om blott 62 procent under 2014.
Det innebär att man på årsbasis har lagt 2,5 miljoner kronor
på outnyttjade behandlingar, som i nämndens ordförande Daniel Anderssons tycke
kunde ha lagts på andra håll.
Nämndens bokslut för 2014 innebar ett underskott på 18,8 miljoner kronor.

Trygg vårdkedja

De drabbade ungdomarna kommer i första rummet i
omorganisationen och i de fall som behandling inte avslutats innan avvecklingen
av behandlingshemmet den 31 mars kommer ungdomarna bli flyttade till någon annan
enhet.
– Socialkontoret har myndighetsansvar för de enskilda
personerna och individuellt uppföljningsansvar.
Det är nummer ett för oss hela tiden att de som redan vistas
där inte på något sätt ska fara illa av den uppkomna situationen.
Man ser till att ha en trygg och säker vårdkedja för
ungdomarna, säger omsorgsdirektören Peder Ellison.
Till hösten planeras ett nytt behandlingshem med ändrad
inriktning.
– Vi ser en stor vinst i att ha ett eget behandlingshem och
därför kommer vi nu ge omsorgskontoret i uppdrag att i juni komma med ett
förslag på hur verksamheten kan drivas framöver, säger Daniel Andersson.
Man kommer också att titta över möjligheten till avancerad
öppenvård för att i fler fall kunna undvika att ungdomarna måste flytta från
sina föräldrar.

Inspireras av Falköping

Redan nästa fredag ska representanter från Omsorgskontoret åka
till Falköping i Västergötland för att se hur de har löst liknande frågor.
– De har tagit tag i frågorna på ett bra och strukturerat sätt
och har inte minst lyckats gifta ihop sig med regionen. Så vi kommer att åka dit
med representanter från omsorgskontoret, socialkontoret och landstinget nästa
vecka för att söka inspiration för hur vi ska starta igång vårt nya HVB-hem,
säger Peder Ellison.