• Samres driver rättsprocessen mot kommunen och Östgötatrafiken. Foto: Tommy Pettersson

Kommunen missade att upphandla

I går kom en skarp tillrättavisning från Förvaltningsrätten, i form av ett yttrande av Samres AB, gentemot Linköpings kommun angående offentlig upphandling av ett trafikavtal.
Företaget Samres AB fick inte vara med tävla om avtal när Östgötatrafiken upphandlade en central för beställningar av sjukresor och färdtjänst. Skälet till det var att företagets centraler inte ligger i Östergötland. Förvaltningsrätten underkände då det lokaliseringskravet. Trots det gjordes inte upphandlingen om. 

Lång rättsprocess 

Samres har tagit tidigare haft beställningar av särskild kollektivtrafik i Östergötland likväl som i många andra länder. Lokaliseringskravet som Östgötatrafiken ställde var ett brott mot upphandlingsreglerna och EG-rätten. Östgötatrafiken, uppmanades att göra om upphandlingen men istället överklagade man förvaltningsrättens beslut och startade en egen beställningscentral i Mjölby. 

Rättsprocessen fortsätter 

Samres har sedan fortsatt att driva rättsprocessen mot Östgötatrafiken och nu gäller det ”Överprövning” av ett trafikavtal som slutits januari 2015 mellan kommunen och Östgötatrafiken. I den underrättelse från förvaltningsrätten som kommunen fick ta del av igår framgår det att avtalet är ogiltigt på grund av att man underlåtet att annonsera och upphandla tjänsten. Hårda bud. Gör om, gör rätt är Samres tuffa budskap. Nu har kommunen chans att yttra skriftligt sig i ärendet fram till den 28 e juli.