• Muharrem Demirok, Catharina Rosencrantz och Stefan Erikson. Tillsammans vill de göra de kommunala förskolorna fria från miljögifter. Foto: Elin Ohlson

Kommunen satsar på giftfria förskolor

Hur säker är miljön på barnens förskolor? Det är någonting som kommunen vill ta reda på och förbättra. I går presenterade kommunen sina satsningar för en giftfri miljö på de kommunala förskolorna i Linköping.

Kommunen vill i ett samarbete med bygg-och miljönämnden och barn-och ungdomsnämnden höja kraven på leksakerna som köps in på förskolorna och byggmaterialen som används i lokalerna. De vill också tillsätta en tjänst på utbildningsförvaltningen för barn-och ungdomsnämndens räkning, som ska ta hand om miljöfrågorna.

– För oss är det viktigt att få in kompetens för den har vi inte och sedan få ut den i vår verksamhet, säger Catharina Rosencrantz, ordförande för barn-och ungdomsnämnden. Stefan Erikson, ordförande bygg-och miljönämnden, Catharina Rosencrantz och Muharrem Demirok, kommunalråd och ordförande för samhällsbyggnadsnämnden, är eniga om att barn löper större risker för miljögifter än vuxna. Barn behöver inte få i sig lika stora mängder av de miljögiftiga ämnena för att drabbas. Barn rör sig på ett annorlunda sätt och utsätter sig därför för risker när de vistas på dammiga golv. Exempelvis är det inte ovanligt att det finns hormonstörande ämnen i plastleksaker, färg och kablar. Kommunen, barn-och ungdomsnämnden och bygg-och miljönämnden hoppas att de både kan få förskolepersonal och föräldrar mer miljömedvetna och tillsammans bevara en säker miljö för barnen. Det var efter valet 2010 som Linköpings kommun satte ihop en strategisk plan och en referensgrupp som skulle utreda frågorna om miljögifter. I ett pilotprogram 2012 valdes fem förskolor ut för att undersökas under lupp. Då hittades inga livshotande gifter. Men de framhåller att de vill förebygga de långvariga effekterna av miljöfarliga ämnen hos barnen.