• Ida Bergström är stolt över hemsjukvården i Åtvidaberg. Foto: Helen Stenberg

Kommunen tar över hemsjukvården

Den 20 januari tog kommunen över ansvaret för hemsjukvården i Åtvidaberg. Ida Bergström är enhetschef för vård- och rehabteam samt lokal projektledare för hemsjukvårdsreformen.

Att hitta synnergier och samordna insatser och tjänster för att på så sätt få en bättre och mera effektiv sjukvård är en av tankarna kring varför kommunerna nu tar över hemsjukvården ifrån Landstinget.

– Jag tycker att det har gått bra och det finns flera positiva saker att berätta om redan nu, menar Ida Bergström och fortsätter att berätta om hur glad hon är över att de har fått med sig de sjuksköterskor som arbetade i Landstinget.

Mera teknik i hemmet

– Kontinuitet är viktigt när man jobbar med vård och de patientgrupper vi har inom hemsjukvården. De har också en väldigt hög kompetens, forstätter Ida Bergström och berättar om hur kraven ökat på personalen och dess kompetens.

– När det kommer till medicinteknisk utrustning så ökar ständigt kraven i och med att allt fler äldre får fler diagnoser och även har allt mer teknisk utrustning som blir mer och mer avancerad vilket kräver att man ständigt uppdaterar sig i ämnet.Kommunen kommer att ansvara för patienter som behöver hemsjukvård inklusive rehabilitering, hjälpmedel och psykiatri. Landstinget fortsätter att ha ansvar för den avancerade hemsjukvården, men kommunens personal kommer att utföra den. Landstinget kommer fortfarande att ansvara för läkarna och allt de gör i hemsjukvården.

Inte svårt att rekrytera personal

På många håll rapporteras om svårigheter att rekrytera personal till just sjuk- och äldrevård men Ida Bergström upplever det motsatta.

– Hos oss är det nästan det motsatta och folk hör av sig för att få jobba hos oss. Det är självklart väldigt roligt och ett kvitto på att vi är på rätt väg, avslutar Ida Bergström.