• Nu flyttar turistbyrån till Gamla Torget från Näringslivscentrum vid väg 35. Foto: Stefan Hedström

Kommunen tar över

Från och med årsskiftet 2012/2013 har kommunen det övergripande ansvaret för turismen och turistbyrån i Åtvidaberg. Därav kommer man även rekrytera en turist och kulturchef.

Kerstin Skarin, en av två kommunchefer, är nöjd med att kommunen nu återtar ansvaret för turismen i kommunen. Inte för att Näringslivscentrum som skötte den förut, gjort ett dåligt jobb men för att man vill ta ett starkare grepp om besöksnäringen i kommunen.

Öppnar i maj

– Vi öppnar den nya turistbyrån nu den andre maj och vid Gamla Torget, som jag tror är bra i sammanhanget. Vi har personal som ska bemanna den och hjälpa folk tillrätta men vi håller även på att rekrytera en turist och kulturchef som ska jobba med de här frågorna. Ansökningstiden gick ut just nu och totalt var det 48 personer som sökte tjänsten. Just nu så sitter vi och tittar på vilka vi ska intervjua för att så småningom anställa, menar Kerstin Skarin och fortsätter.

– Jag tror att kombinationen mellan kultur och turism kan vara bra och en lyckad kombination. Det gäller även att knyta ihop de olika näringsgrenarna och företagen med besökningsnäringen och de företag som verkar där. Det blir riktigt spännande, menar Kerstin Skarin.

Alla vill till Åtvid

Åtvidaberg har mycket turister både från när och fjärran. Från Holland och Tyskland kommer det många som lockas av naturen, fisket och älgen. Samma gäller för många svenskar men det kommer även många för att besöka de små museer som finns och tar upp Åtvidabergs industrihistoria och många kommer även till ”sockna” för att bevittna en och annan fotbollsmatch…