Kommunen tar tillfälligt över

Den 1 maj skulle Olivia Omsorg ta över driften av kommunens LSS-verksamheter. Men Olivia Omsorgs tillstånd för att driva verksamhet inom LSS hinner inte bli klart i tid på grund av långa handläggningstider hos IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Kommunen tar därför över driften tillfälligt från den 1 maj i avvaktan på att Olivia Omsorg får tillståndet godkänt. Olivia Omsorg ansökte om tillstånd i januari när avtalet tecknades med Åtvidabergs kommun men på grund av utdragna handläggningstider hos IVO så hinner inte tillståndet blir klart i tid till den 1 maj när övertagandet är tänkt att ske. Kommunen tar därför tillfälligt över driften. De verksamheter som omfattas är Slevringevägen, Bruksgatan, Metallvägen, Rävlyan och daglig verksamhet. När tillståndet väntas bli godkänt är i dagsläget inte klart.