• Lotta Johansson är stadsträdgårdsmästare i Linköping. Foto: Max Elofsson.
  • Bilar, fika och möten har avrit ett stående inslag på fikaträffarna i Nykvarn. Foto: Privat

Kommunen vill ha bilträffarna kvar

På annan plats i tidningen vi läsa om att arrangören av torsdagsträffarna i Nykvarnsparken fått det dystra beskedet att man tvingas lägga ner dessa. Nu svarar stadsträdgårdsmästaren Lotta Johansson på kritiken och menar att hon vill hitta en ny plats för bilträffarna.

Frasse Fransson, arrangör för fikaträffarna i Nykvarnsparken, tog lite på sängen när han fick besked om han och de andra bilentusiasterna inte längre var önskvärda i Nykvarnsparken. Lotta Johansson, stadsträdgårdsmästare i Linköping, vill dock hitta en lösning som passar alla och förstår att Frasse Fransson känner sig besviken.

Hitta en lösning

– Jag vill till en början slå fast att jag har inget emot vare sig bilar eller de som arrangerar träffarna. Tvärtom, jag har själv varit där flera gånger och det här är verkligen ett arrangemang vi behöver i Linköping. Dock kan det inte vara kvar i Nykvarnsparken då det sliter alldeles för mycket på de värdefulla träd som finns i parken. Bilarna man kör in med är tunga och kan väga upp till ett par ton vilket gör att jorden packas ihop och det i sin tur gör att rötterna tar skada, menar Lotta Johansson som menar att man redan tittat på flera olika platser som skulle kunna fungera som ersättningsplats för träffarna, bland annat på andra sidan parken. Men där kan det bli så att man kan vara tvungen att flytta på sig vilket inte är optimalt, det är av största vikt att man är på samma plats hela säsongen, menar Frasse Fransson, som å sin sida inte vill kasta någon skuld på Lotta Johansson utan menade att detta är ett helt och hållet, ett politiskt beslut.

Ett politiskt beslut

– Det är troligen något miljömål man vill uppfylla eller på annat sätt sätta stopp för bilismen, slår Frasse Fransson fast med bestämd röst.

– Det här är ett arrangemang som växt med tiden och det har nått ut långt från Linköpigs kommun vilket är väldigt roligt. I Nykvarnsparken finns rester av det tidiga Linköping med alléer och numera ganska ovanliga trädslag. Dessa måste vi vara rädda om. Vi måste hitta en lösning som fungerar för alla, både träden och bilarna, avslutar Lotta Johansson.