• Lena Micko är tillbaka i topp på den politiska arenan. Foto: Tommy Pettersson

Kommunens budget gick igenom

Värre för statsbudgeten

Sverigedemokraterna visade under gårdagen att man inte var villiga att ta ansvar för Sveriges ekonomi genom att bryta med svensk parlamentarisk praxis. Man kommer att rösta på Alliansens budgetförslag och därmed ställer man den sittande regeringen i en omöjlig situation.
Vad som händer med Sveriges regering och möjligheten att få igenom sitt budgetförslag är i dagsläget oklart men i Linköpings kommun har den nya majoriteten med S, MP och FP, som numer går under namnet ”Koalition för Linköping”, övertygat kommunfullmäktige om sin budget för 2015.

Äldreomsorgen prioriterad fråga


Koalition för Linköping satsar nu på mer personal inom äldreomsorgen och ett utvecklat arbete ute i utsatta stadsdelar. 
Under tisdagen beslutade kommunfullmäktige omen budget som förstärker flera viktiga verksamheter och särskilt fokus ligger på en trygg äldreomsorg.
– Vi har lagt fram en ettårsbudget för att vi som ny majoritet vill visa på en förändrad politik i kommunen. 
Vi har i budgeten riktade förstärkningar på 165 miljoner förutom justeringar på demografiska förändringar, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Micko och fortsätter.
– Det här är en stark budget som fokuserar på de områden där vi tycker att  Linköping kan bättre. Vi förstärker flera av kommunens viktigaste  verksamheter, exempelvis skolan, jobbpolitiken och stadsdelsarbetet.  Särskilt glad är att jag över de stora satsningarna på en trygg  äldreomsorg. Ett bevis på att det gör skillnad vilka som styr  Linköping.

Koalitionssamarbetet


En välfärd av högsta kvalitet kräver att fler linköpingsbor arbetar och i  budgeten tar man därför krafttag för att fler ska stöttas till arbete och få  in en fot på arbetsmarknaden och både Folkpartiet och Miljöpartiet har fått i genom sina hjärtefrågor i budgeten.
– För att äldreomsorgen ska kunna garantera hög kvalitet och god kontinuitet måste det finnas tid för omtanke om varje äldre. 
Därför är det oerhört viktigt att vi i budgeten för 2015 slopar det tidigare styrets besparingskrav på 14 miljoner och dessutom tillskjuter tio miljoner till höjd personaltäthet, säger Nils Hillerbrand, gruppledare för Miljöpartiet.
– Jag är glad över vår satsning på åtta miljoner för att fortsätta med de framgångsrika 100-jobben och låta det gå från ett projekt till en långsiktig verksamhet, säger Daniel Andersson tillförordnad gruppledare i Folkpartiet.