• Åtvidabergs kommun gör ett bättre resultat för 2015 än det budgeterade. Foto: Lars-Göran Bexell

Kommunens resultat för 2015 bättre än budget

Åtvidabergs kommuns preliminär resultat för 2015 ligger på 23 miljoner kronor. Det är något bättre resultat än det budgeterade trots att skatteintäkterna är sämre till följd av den svagare konjunkturen i Sverige. 

Åtvidabergs kommun budgeterade med ett resultat för 2015 på 21,2 miljoner kronor. Nu pekar mycket på att det blir bättre än så. Det preliminära resultat visar på att resultat kommer att uppgå till 23 miljoner kronor. Detta trots minskade skatteintäkter, men nämnder, utskott och förvaltningar har lyckats parera de lägre skatteintäkterna. 

Kommunen soliditet är nu uppe i 32 procent, vilket kan jämföras med årsskiftet 2014/2014 då soliditeten var 28 procent. Målet är dock att nå cirka 50 procent, vilket är värdet för en genomsnittskommun i Sverige. Soliditeten är ett mått på kommunens finansiella styrka, ju bättre soliditet desto bättre förutsättningar för fram tiden.

– 2015 blev ett händelserikt år och det är många som har bidraget till att nå resultatet och gjort ett jättebra jobb med att lyckas parera de lägre skatteintäkterna, säger kommunalråden Elisabet Edlund (S) och Mira Wedenberg (M).