Kommuner ska inte betala stadsfester

Idrottsklubbar och arrangörer av kulturevenemang behöver inte inte längre vara rädda för att få betala polisens kostnader för extrabevakningen. Det är i klartext vad justitieminister Beatrice Ask säger i veckan. Istället vill man tillföra extra pengar i statsbudgeten med 20 miljoner kronor från och med januari 2014 för att täcka de kostnader som polisen har vid dylika arrangemang.

Frågan har debatterats och utretts i flera omgångar men med olika slutsatser. Göteborgs, Norrköpings och Linköpings kommuner har känt sig förfördelade när man fått betala poliskostnader två gånger i samband med sina traditionella stadsfester som ej har varit kommersiella.

Betalas via skattesedeln

Nu slår regeringen till i form av Justitieministern och hon avgör därmed den bittra striden. Beskedet gäller inte enbart idrottsföreningar som bildat aktiebolag utan även festivaler, konserter och kommunala stadsfestivaler som tvingats betala hundratusentals kronor till polisen. De räkningar som polisen skickat till bland annat Norrköping och Linköping skall dock betalas enligt de gamla riktlinjerna vilket innebär att Linköping får betala drygt 276 000 kronor för stadsfesten. Paul Lindvall har tagit strid mot polisen och tycker att fakturorna är fullständigt orimliga. Man har överklagat till förvaltningsrätten men fått stryk i en nyligen avkunnad dom. Lindvall har hävdat att fakturan utgör en slags dubbelbeskattning.

– Vi ska betala polisiära insatser via skattesedeln inte genom extraräkningar. Från kommunens sida skjuter vi dessutom till en hel del pengar för att ska en lugn stadsfest, menar Lindvall som snart får en faktura från polisen för Stadsfesten 2013. Men nu är kommunstyrelsens ordförande glad över sin partikamrats besked.

– Ett mycket välkommet besked från regeringens sida för det visar att man lyssnat på den massiva kritik som framförts och det visar också att det lönar sig att opinionsbilda, säger Paul Lindvall i en kommentar och fortsätter.

– Man säger nu från regeringen att det inte ska skickas polisfakturor till idrottsföreningar och av allt att döma innebär det att de gäller för kommunala stadsfester också. Vi har en obetald faktura från polisen i Linköping men den är i sammanhanget inte viktig. Det är viktigare att man rättar till saker och ting i fortsättningen.