• Nu ska huset på Drottningsgatan byggas om. Foto: Tommy Pettersson

Kommunhuset byggs om

Linköpings kommuns bolag Lejonfastigheter har fått i uppdrag att bygga om entréplanet i Kommunhuset, beläget i fastigheten Egypten 15 i korsningen mellan Djurgårdsgatan och Drottninggatan.

Ombyggnaden samlar konferensverksamheten och erbjuder totalt nio mötes- och konferensrum av varierande storlek. Ombyggnadsprojektet startar i september och beräknas vara helt genomförd i slutet av januari 2015.

En plats för dialog

När Lejonfastigheter övertog Kommunhuset under 2012 från Stångåstaden hade ett första steg av ombyggnaden redan genomförts, med syfte att skapa en mer välkomnande entré. Den ombyggnads som nu genomförs är en vidareutveckling av grundtankarna att samla kommunens mötes- och konferensverksamhet och förbättra tillgängligheten för besökarna.

– Arkitekten har presenterat en mycket genomtänkt och flexibel lösning som också erbjuder nya intressanta informationsmöjligheter. De stora glaspartierna ut mot Drottninggatan som tidigare varit täckta för sol- och insynsskydd kommer nu att öppnas upp mot den nya korridoren. Här kommer aktuell information från kommunen att projiceras på väggarna vilket ger möjlighet för våra medborgare att ta del av information även kvällstid när kommunhuset är stängt, berättar Ola Hedberg som är Lejonfastigheters projektledare för ombyggnaden.

Ljudande miljöer

En akustiker har involverats i projektet för att skapa goda samtalsmiljöer och tillgodose kraven på mötessekretess. Hela konferensdelen är samlad centralt i entréplanet och omges av en korridor som gör det lätt nå de olika lokalerna från entrén. Längs korridoren finns också gott om sittplatser för spontana samtal och kaffepaus.