• Sandrinoparkens kanariefåglar huserar bakom träden. Foto: Tommy Pettersson
  • Äldreboendet ligger bakom Engelska skolan. Foto: Tommy Pettersson
  • Lars-Ove Östensson presenterade konstverket för vernissagegästerna. Även Michael Cocozza och konstnären Jill Lindström lyssnade. Foto: Tommy Pettersson

Konst för offentlighetens skull

Konst i det offentliga rummet är idag en självklarhet och den är inte alltid okontroversiell. På den ”gamla goda tiden” hade bland annat landstinget en hel procent av sin budget avsett för konstnärlig utsmyckning.

Liknande system fanns även i primärkommunerna fram till dess att osthyvel och Public management satte klorna i planerarnas ambitioner.

Konstmecenat

Det är dock inte lika ofta och systematiskt vanligt att privata byggherrar lägger stora summor på konstverk, åtminstone inte på den interiöra konsten. Ett lokalt ägt familjeföretag som har lagt stor energi på att försköna det yttre och inre rummet med konstnärliga alster är Botrygg i Linköping.

Alla som bott i ett ”Botrygghus”, oavsett om det är en ordinarie hyresrättsbostad eller en offentlig byggnad för brukare, vet att konsten alltid har en central plats i sammanhanget.

Det senaste tillskott i Botryggs byggkonstvärld i Linköping är Sandrinoparken som är ett populärt vårdboende med inriktning på demens. Där finns det finns fyrtio permanentplatser och tio korttidsplatser som är fördelade på fem våningar, med tio platser per våning. Inne i byggnaden pryds väggarna av konst och utanför på fasaden hänger det nu två kanariefåglar.

Bakom Semis på fotbollsplanen

För en tid sedan arrangerades vernissage av den konstnärliga utsmyckningen på den nybyggda fastigheten i Sandrinoparkens äldreboende. Under hösten 2015 har husets fasad smyckats med konstverk av konstnären Jill Lindström som också tillsammans med Linköpings konstchef Lars-Ove Östensson, medverkade och höll tal under vernissagen.

– Offentlig konst berikar alltid platsen där den är placerad och ger den en identitet och synlighet i stadsbilden, sa Lars-Ove Östensson bland annat i sin presentation.

– Konstverket har sin utgångspunkt i historien bakom den tidigare parkens namn. Parken fick sitt namn efter en fågel som sades husera i området. Möjligen är det denna fågel som förevigats i konstverket som nu pryder husväggen, berättade Jill Lindström.

Om konstnären:

Jill Lindström är förutom konstnär, involverad inom skolverksamheten där hon gärna tar på sig pedagogiska uppdrag. Hon har en lång erfarenhet av undervisning inom olika åldersgrupper och undervisar mestadels i tredimensionell gestaltning. Som konstnär jobbar Jill Lindström främst tredimensionellt eller med konst i offentliga miljöer. Hennes offentliga konstverk kan man skåda i flera städer runt om i Sverige och även nu i Linköping.