• Elisabeth Lovén från tävlingskommittén, tävlingsledare Micael ”Mäla” Karlsson och Lennart Sturesson övervakade Linköpingsrännet. Foto: Tommy Pettersson
  • En av föreningens lovande ungdomar, Albin Johansson vann sitt lopp. Foto: Tommy Pettersson
  • Caroline Löwing segrade i motionsloppet. Foto: Tommy Pettersson
  • Hela familjen på pallen Hampus Löwing, Alexander och Emilia Marcusson samt Caroline Löwing. Foto: Tommy Pettersson

Konstsnön i Åbysäcken

Linköpings Skidklubb har ett förflutet från 1960-talet då en grupp Vasaloppsåkare från IF Saab bestämde sig för att starta en egen fristående skidklubb i Linköping med två sektioner, en för längdåkning och en för alpin åkning.

Målsättningen i klubben var att verka för motion, träning och tävlingsverksamhet, men inte direkt med sikte på elitnivå. Tävlingsverksamheten kom att domineras av deltagande i Vasaloppet och redan 1967 var det 62 deltagare från Linköpings Skidklubb. År 2004 blev LSK den femte största klubben i Vasaloppet med 105 åkare.

Snöfattig kommun

Att driva en skidklubb Östergötland är inte det lättaste med tanke på vårt läns tillgång til snö. I Linköping finns två konstsnöspår. Ett i Vreta och ett i Hackefors där man under julhelgen kunde köra snökanonen för att preparera spåret lagom till Linköpingsrännet 2015.

– Det var många år sedan som det var så många deltagare i ungdomsloppet som i år. Loppet ingår i Intersport Tour de Ski Östergötland, den andra av sex deltävlingar. Tour de Ski är en ungdomsserie i regi av Östergötlands Skidförbund och körs i sex deltävlingar, säger tävlingsledaren för Linköpingsrännet Micael ”Mäla” Karlsson.

Konstsnö

År 2001 beslutade föreningen att utreda möjligheten att anlägga ett konstsnöspår i Hackefors. Utredningen visade då att en permanent anläggning vid skidgården skulle ge för stora ekonomiska åtaganden och var inte möjligt att genomföra.

Även bullret som en snökanonanläggning alstrar skulle störa kringboende grannar alltför mycket och ytterligare en bidragande orsak till nedläggningen den gången av projektet var väderstatistiken från SMHI som visar att antalet dagar med minusgrader har minskat kraftigt sedan 1960 talet.

Föreningen köpte då istället in en portabel snökanon som först användes på Landeryds golfbana för att sedan flyttades till hem till Åbysäcken.

Ungdomsverksamheten

Klubbens ungdoms och träningskommitté med skidskola för ungdomar startade 1985 och ungdomsverksamheten är fortfarande omfattande trots snöfattiga vintrar.

Under senare år har verksamheten med skidskola åter tagit fart och träningsvilligheten är mycket god hos dagens ungdomar vilket har lett till framgångar. En av föreningens lovande ungdomar är Albin Johansson som vann Linköpingsrännet klassisk stil för sin åldersgrupp och han siktar på att nå eliten i skidåkning.

– I Östergötland är jag bäst i min åldersklass och nu siktar jag på Götalandstoppen, sägerAlbin Johansson.