• Hasti Radpour. medverkar med "Samexistens". Foto: Dennis Petersson

Konstverk som lyfter Vallastaden

Byggnationen uppe i den nya stadsdelen Vallastaden går med raketfart. Det mesta kommer att vara på plats inför den invigningen av bo- och samhällsexpot Vallastaden 2017, den andre september.

Men det är inte enbart byggnader och infrastruktur som finns på plats i september utan också ett antal sköna konstverk som ska lyfta upp Vallastaden ytterligare.

Offentlig konst

Det är nu klart vilka konstnärer och konstverk som kommer finnas med i kommunens satsning på offentlig konst i Vallastaden.

I februari fattade Kultur- och fritidsnämnden samt Samhällsbyggnadsnämnden beslut om vilka konstverk som kommer finnas med i kommunens satsning på offentlig konst i Vallastaden. Kommunen har avsatt cirka fyra miljoner kronor på konst i området och under våren kommer man att presentera alla konstnärerna med intervjuer på webben.

– Det har varit en intensiv period från det att vi startade arbetet med konsten i juni 2016 till i dag då vi är i det närmaste produktionsklara. Resultatet är en intressant uppställning av konstnärer som har tagit till sig uppdraget med stadsdelen och som kommer att berika Vallastaden ytterligare, säger Åsa-Viktoria Wihlborg projektledare för konsten i Vallastaden.

Nyskapande projekt

Linda Moström landskapsarkitekt på Miljö- och samhällsbyggnadskontoret i Linköping är mycket nöjd med projektet och framhåller det nyskapande sättet att upphandla konstnärerna via ett upphandlingsverktyg och det unika samarbetet mellan de två nämnderna Kultur-och fritid och Miljö- och samhällsbyggnad.

 

Juryns utlåtande:

Det finns en bredd bland dessa konstnärer och deras verk som återspeglar den bärande idén med hela Vallastaden, Tegar, framtagen av Okidoki Arkitekter och visionen om den mänskliga skalan. Konstverken varierar likt arkitekturen i storlek, uttryck och mellan etablerade, mindre etablerade konstnärer lokalt och internationellt, vilket har varit utgångspunkten för konsten i stadsdelen.

 

Medverkande konstnärer är:

• Hasti Radpour. Titel: Samexistens

• Michael Johansson. Titel: Jump

• Katarina Löfström. Titel: Sol, vind och vatten

• Fredrik Norén. Titel: Break

• Eva Beierheimer. Titel: Interrogative

• Stefan Klaverdal. Titel: Väsen

• My Lindh. Titel: Jag rörde mig i textens riktning