• Jussi Eklöf är resurssamordnare på sociala förvaltningen Foto: Amanda Karlsson

Kontaktpersoner behövs i kommunen

Ett uppdrag som gör skillnad

Att vara kontaktperson är ett frivilligt ideellt uppdrag och här i Linköping behövs alltid nya personer. Jussi Eklöf är resurssamordnare på socialkontoret i Linköpings kommun. Han jobbar på avdelningen för äldre och funktionsnedsatta med att rekrytera kontaktpersoner och stödfamiljer.

Hur lätt det går att rekrytera kontaktpersoner går i perioder. Vissa målgrupper är lättare än andra. Jussi nämner kvinnor och studenter som en lättare målgrupp. Män i allmänhet och människor mitt i livet i synnerhet är svårare grupper att nå. De personer som är i behov av kontaktpersoner är olika och därför vill man gärna ha en bredd på typer av kontaktpersoner.

–Man kan vara 18 eller 65 år gammal, det spelar ingen roll. Det handlar om att matcha personligheter rätt, säger Jussi Eklöf.

Kö till kontaktpersoner

Just nu finns det omkring 35 personer i kö hos avdelningen för äldre och funktionsnedsatta som väntar på att få en kontaktperson. I årets början var de 65 stycken. 300 kontaktpersoner är igång allt som allt inom kommunen.

–Det är behovet som styr och det handlar om att tillgodose önskemål hos dem som söker kontaktperson, säger Jussi Eklöf.

För att rekrytera har Jussi Eklöf varit på SFI, universitetet, IKEA och stadsbiblioteket. Rekryteringsförsöken har tagits emot bra. De flesta verkar vilja göra något för andra menar Jussi Eklöf. Funktionsnedsatta personer riskerar att bli mer socialt isolerade än andra och därför finns behov av kontaktpersoner.

Det fina och svåra

Att få en kontaktperson är en insats enligt rättighetslagen LSS (Lagen om stöd och service tillvissa funktionshindrade) och Socialtjänstlagen. Den stora frågan är då om man har rätt till kontaktperson eller inte. En person som söker kontaktperson utreds av en handläggare. Om hen bedöms ha rätt till kontaktperson så matchas hen ihop med en sådan av en resurssamordnare. Handläggaren baserar bedömningen på sådant som den sökandes diagnos sociala nätverk i övrigt.

–Det fina och svåra med det hela är att det är ett frivilligt uppdrag som vem som helst kan göra, säger Jussi Eklöf.

Men ingen kan bli tvingad att ställa upp av kommunen. Har en person bedömts ha rätt till kontaktperson och inte tilldelats det inom tre månader kan kommunen få betala vite. Jussi Eklöf rapporterar var tredje månad till Socialstyrelsen vilka han inte kunnat förmedla kontaktperson till. Socialstyrelsen tar vissa av de fallen till förvaltningsdomstolen som bedömer i vilka fall kommunen ska betala vite. Kommunen är alltså skyldig att förmedla en frivillig kontaktperson.

–Det är viktigt att folk hör av sig, säger Jussi Eklöf.

Uppdraget ser ut på olika sätt

Man kan anmäla sig via kommunens hemsida. Alla är välkomna att bli kontaktperson men särskilt uppmuntras medelålders män som det i dagsläget är ett underskott på. Kontaktperson är man så länge man vill och kan eller behövs. Uppdraget som kontaktperson kan se ut på många olika sätt. Alltifrån att fika en gång i veckan eller att åka på utlandssemester tillsammans. Vissa är kontaktpersoner i ett år och andra i 15 år.

–Tänk gärna ett år framåt när du ansöker till att vara kontaktperson. Man tvingas inte att vara kvar, men har någon levt socialt isolerat blir man viktig i personens liv. Och då är det dumt att bryta det bandet med en gång, säger Jussi Eklöf.

Maja Qvarnström