• Martin Magnusson och Christoffer Bernsköld turades om att presentera årets rapport av Öppna jämförelser som visade tydliga likheter med fjolårets. Foto: Julia Kimell

Kostnadseffektivt och i framkant på cancervården

Öppna jämförelser presenterades för nionde året

Hälso- och sjukvården i Östergötland har åter varit under lupp då årets Öppna jämförelser nu är sammanställda för nionde året. 270 indikatorer analyseras för att får en bild av hur läget ändras från år till år – en demokratisk försäkran om att skattepengarna går dit de ska. Det läggs stort fokus på förtroendefrågor när Region Östergötland skapas i januari.

– Vi håller bra klass jämfört med övriga landsting – ett gott betyg till alla som jobbar i vården. Det här är en tydlig indikation på att utvecklingen går åt rätt håll, säger Martin Magnusson, utvecklingschef och medicinsk rådgivare i Landstinget i Östergötland.

Förutom att jämföra vården med andra landsting och riket i stort jämför man resultaten med de egna från åren innan. Klart är att Östergötland sammantaget är 57 procent bättre än rikssnittet – bäst i Sverige på kostnadseffektivitet.

Förtroendekris

Öppna jämförelser Cancer presenterades också, med 70 indikatorer. Hälso- och sjukvårdsnämndens nyvalde ordförande Christoffer Bernsköld inledde med att påpeka hur viktiga indikatorerna är för att se hur vi står oss i landet. Syftet med hela rapporten är att få en mer jämlik vård.

– Det finns områden där vi hamnar efter. Ett av dem är förtroendet för hälso- och sjukvården, som viker ner sig även på riksnivå. Men vårt projekt ”Framtidens bästa primärvård” ska skapa en känsla för att den ändå prioriteras och läggs krut på. Vi vill också lyfta cancersjukvården och livsstilsrelaterade och förebyggande åtgärder för att förbättra resultatet, säger han.

– Vi täcker allt fler områden inom vården och i många fall når vi de nationella målen, men det finns såklart förbättringsmöjligheter, säger Martin Magnusson.

Fortsatt effektivt

Som en positiv siffra som inte ändrats från ifjol nämner han vårdkostnaderna, som är fortsatt låga.

I cancerdelen av rapporten analyseras sju olika cancertyper som beskrivs noga. Bröstcancer är en av dem.

– Vi märker redan de positiva fördelarna av bröstmottagningen som samlar all vård på ett ställe. Barncancervården är förbättrad.

Östergötland följer den nationella utvecklingen av lägre dödlighet vid stroke, men vi ligger ändå över rikssnittet sett till dödlighet vid hjärtinfarkter och andra livsstilsrelaterade sjukdomar – något som kan härledas till ett samhälle med ohälsosam livsstil.

Sedan är palliativ vård ett nytt område som också det lyckats bra.

Det samlade resultatet kommer upp på Sveriges kommuner och landstings hemsida.